تیم ملی فوتبال جوانان آلمان

تیم‌های ملی جوان آلمان

این مقاله شامل تیم‌های ملی فوتبال آلمان در ردهٔ سنی زیر ۱۹، زیر ۱۸، زیر ۱۷، زیر ۱۶ و زیر ۱۵ است.

جوانان آلمان
فدراسیونفدراسیون فوتبال آلمان
سرمربیواریوس
کاپیتانواریوس
لباس اول
لباس دوم

رکورد ها

جام جهانی فوتبال زیر ۱۷ سال

مسابقات فوتبال زیر ۱۹ سال اروپا

مسابقات فوتبال زیر ۱۷ سال اروپا

افتخارات

جام جهانی فوتبال زیر ۱۷ سال

فردی

تیمی

  • جایزه بازی جوانمردانه فیفا: ۱۹۸۵

مسابقات فوتبال زیر ۱۹ سال اروپا

فردی

مسابقات فوتبال زیر ۱۷ سال اروپا

فردی

جستار های وابسته

نکته

۱ = از آلمان غربی
۲ = از جمهوری دمکراتیک آلمان

منابع