کاپیتان (فوتبال)

کاپیتان، سریار[۱] — در ورزش یکی از اعضای باتجربۀ تیم که مسئول هماهنگی میان بازیکنان و ارتباط بین بازیکنان و داور و تصمیم‌گیری در مواقع معین بازی باشد[۲].

کاپیتان برای شناخته‌شدن یک بازوبند به بازوی خود می‌بندد.

منابعویرایش

  1. «سریار» [ورزش] هم‌ارزِ «captain»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر اول. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۶۴-۷۵۳۱-۳۱-۱ (ذیل سرواژهٔ سریار)
  2. واژه‌های مصوّب فرهنگستان