جاثلیق (به یونانی: καθολικός) (به انگلیسی: Catholicos) عنوانی است که برای رهبر ارشد کلیسایی خاص به‌ویژه در شاخه‌های مسیحیت شرقی بکار می‌رود.

در فارسی به رهبر ارشد کلیسای ارمنه نیز جاثلیق گفته می‌شود.