جاثلیق (به یونانی: καθολικός) (به انگلیسی: Catholicos) عنوانی است که برای رهبر ارشد کلیسایی خاص به‌ویژه در شاخه‌های مسیحیت شرقی بکار می‌رود.

در فارسی به رهبر ارشد کلیسای ارمنه نیز جاثلیق گفته می‌شود.

مقام‌های کلیسایی ویرایش

مقام‌های کلیسایی در سرزمین‌های شرقی به ترتیب مقام عبارت اند از: