جامعه بی‌حکومت

جامعۀ بی‌حکومت جامعه‌ای است که حکومتی آن را اداره نمی‌کند. در جوامع بی‌حکومت اقتدار تمرکز کمی دارد؛ بیشتر مناصب اقتداری که وجود دارند خیلی قدرت محدودی دارند و عموماً دائمی نیستند. بدنۀ اجتماعی که اختلافات را براساس مقررات از پیش تعیین شده حل می‌کند کوچک‌اند. [۱]

جوامع بی‌حکومت در سازمان اقتصادی و امور فرهنگی شدیداً متفاوت‌اند.[۲]

وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Ellis, Stephen (2001). The Mask of Anarchy: The Destruction of Liberia and the Religious Dimension of an African Civil War. NYU Press. p. ۱۹۸. ISBN 978-0-8147-2219-0.
  2. Béteille, André (2002). "Inequality and Equality". In Ingold, Tim. Companion encyclopedia of anthropology. Taylor & Francis. pp. ۱۰۴۲–۱۰۴۳. ISBN 978-0-415-28604-6.