جام جهانی والیبال مردان ۱۹۷۷

اف‌آی‌وی‌بی جام جهانی والیبال مردان ۱۹۷۷ سومین دوره از جام جهانی مردان می‌باشد که از ۱۷ تا ۲۹ نوامبر ۱۹۷۷ در ژاپن برگزار گردید.

جام جهانی مردان ۱۹۷۷
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان ژاپن
تاریخ۱۷–۲۹ نوامبر
تیم‌ها۱۲
مکان(ها)۶ (در ۶ شهر میزبان)
قهرمان اتحاد جماهیر شوروی (دومین عنوان)
نایب قهرمان ژاپن
مکان سوم کوبا
مکان چهارم لهستان
جوایز تورنمنت
MVPلهستان توماش ویتوویچ

جام جهانی از نقطه‌ای که تصمیم بر برگزاری رقابت‌ها در ژاپن گرفته شد، به اوج پیشرفت خود دست رسید. این تورنمنت با شکل جدید برای نخستین بار در ۱۹۷۷ برگزار شد و حضور رقبای مختلف از سراسر جهان بیشترین تنوع تا آن زمان را ایجاد کرده بود. تنها سه تیم شرکت‌کننده از اروپا بودند. اتحاد جماهیر شوروی دومین عنوان قهرمانی خود در جام جهانی را به دست آورد.[۱]

دور یکم

گروه A

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن ۴ ۲ ۰ ۶ ۲ ۳٫۰۰۰ ۱۱۳ ۷۵ ۱٫۵۰۷
۲   برزیل ۳ ۱ ۱ ۵ ۳ ۱٫۶۶۷ ۹۹ ۹۱ ۱٫۰۸۸
۳   ایالات متحده آمریکا ۲ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰ ۴۴ ۹۰ ۰٫۴۸۹

گروه B

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   لهستان ۴ ۲ ۰ ۶ ۱ ۶٫۰۰۰ ۹۷ ۵۸ ۱٫۶۷۲
۲   چین ۳ ۱ ۱ ۴ ۳ ۱٫۳۳۳ ۸۰ ۶۸ ۱٫۱۷۶
۳   کانادا ۲ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰ ۳۹ ۹۰ ۰٫۴۳۳

گروه C

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   اتحاد جماهیر شوروی ۴ ۲ ۰ ۶ ۰ MAX ۹۰ ۵۰ ۱٫۸۰۰
۲   کره جنوبی ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱٫۰۰۰ ۸۷ ۶۸ ۱٫۲۷۹
۳   مکزیک ۲ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰ ۴۱ ۹۰ ۰٫۴۵۶

گروه D

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کوبا ۴ ۲ ۰ ۶ ۱ ۶٫۰۰۰ ۹۶ ۴۷ ۲٫۰۴۳
۲   بلغارستان ۳ ۱ ۱ ۴ ۳ ۱٫۳۳۳ ۸۰ ۶۴ ۱٫۲۵۰
۳   مصر ۲ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰ ۲۵ ۹۰ ۰٫۲۷۸

نتایج

۱۷. نوامبر برزیل ایالات متحده آمریکا ۳:۰
۱۸. نوامبر ژاپن ایالات متحده آمریکا ۳:۰
۱۹. نوامبر ژاپن برزیل ۳:۲
۱۷. نوامبر چین کانادا ۳:۰
۱۸. نوامبر لهستان کانادا ۳:۰
۱۹. نوامبر لهستان چین ۳:۱
۱۷. نوامبر اتحاد جماهیر شوروی کره جنوبی ۳:۰
۱۸. نوامبر کره جنوبی مکزیک ۳:۰
۱۹. نوامبر اتحاد جماهیر شوروی مکزیک ۳:۰
۱۷. نوامبر کوبا بلغارستان ۳:۱
۱۸. نوامبر کوبا مصر ۳:۰
۱۹. نوامبر بلغارستان مصر ۳:۰

دور دوم

گروه E

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کوبا ۶ ۳ ۰ ۹ ۳ ۳٫۰۰۰ ۱۶۷ ۱۴۱ ۱٫۱۸۴
۲   ژاپن ۵ ۲ ۱ ۸ ۶ ۱٫۳۳۳ ۱۵۹ ۱۳۸ ۱٫۱۵۲
۳   چین ۴ ۱ ۲ ۶ ۶ ۱٫۰۰۰ ۱۴۹ ۱۳۷ ۱٫۰۸۸
۴   کره جنوبی ۳ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۱۰۳ ۱۶۲ ۰٫۶۳۶

گروه F

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   لهستان ۶ ۳ ۰ ۹ ۴ ۲٫۲۵۰ ۱۷۷ ۱۲۶ ۱٫۴۰۵
۲   اتحاد جماهیر شوروی ۵ ۲ ۱ ۸ ۴ ۲٫۰۰۰ ۱۵۹ ۱۲۹ ۱٫۲۳۳
۳   برزیل ۴ ۱ ۲ ۴ ۶ ۰٫۶۶۷ ۱۰۳ ۱۲۱ ۰٫۸۵۱
۴   بلغارستان ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲ ۹۴ ۱۵۷ ۰٫۵۹۹

نتایج

۲۲. نوامبر ژاپن چین ۳:۲
کوبا کره جنوبی ۳:۰
۲۳. نوامبر ژاپن کره جنوبی ۳:۱
کوبا چین ۳:۱
۲۴. نوامبر چین کره جنوبی ۳:۰
کوبا ژاپن ۳:۲
۲۲. نوامبر لهستان بلغارستان ۳:۲
اتحاد جماهیر شوروی برزیل ۳:۰
۲۳. نوامبر لهستان برزیل ۳:۱
اتحاد جماهیر شوروی بلغارستان ۳:۱
۲۴. نوامبر برزیل بلغارستان ۳:۰
لهستان اتحاد جماهیر شوروی ۳:۲

دور نهایی

مسابقات برای مکان‌های ۱۲–۹

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۹   مکزیک ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۱۵۳ ۸۴ ۱٫۸۲۱
۱۰   ایالات متحده آمریکا ۵ ۲ ۱ ۶ ۴ ۱٫۵۰۰ ۱۲۴ ۱۰۲ ۱٫۲۱۶
۱۱   مصر ۴ ۱ ۲ ۶ ۷ ۰٫۸۵۷ ۸۹ ۱۴۵ ۰٫۶۱۴
۱۲   کانادا ۳ ۰ ۳ ۳ ۹ ۰٫۳۳۳ ۱۳۵ ۱۵۳ ۰٫۸۸۲

مسابقات برای مکان‌های ۸–۵

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۵   چین ۵ ۲ ۱ ۷ ۳ ۲٫۳۳۳ ۱۳۱ ۱۱۲ ۱٫۱۷۰
۶   بلغارستان ۵ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱٫۲۰۰ ۱۱۷ ۱۲۰ ۰٫۹۷۵
۷   کره جنوبی ۴ ۱ ۲ ۵ ۶ ۰٫۸۳۳ ۱۴۱ ۱۳۲ ۱٫۰۶۸
۸   برزیل ۴ ۱ ۲ ۴ ۸ ۰٫۵۰۰ ۱۳۰ ۱۶۹ ۰٫۷۶۹

مسابقات برای مکان‌های ۴–۱

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   اتحاد جماهیر شوروی ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۱۴۹ ۷۰ ۲٫۱۲۹
۲   ژاپن ۴ ۱ ۲ ۵ ۶ ۰٫۸۳۳ ۱۲۴ ۱۳۵ ۰٫۹۱۹
۳   کوبا ۴ ۱ ۲ ۴ ۶ ۰٫۶۶۷ ۱۰۰ ۱۳۸ ۰٫۷۲۵
۴   لهستان ۴ ۱ ۲ ۳ ۸ ۰٫۳۷۵ ۱۲۳ ۱۲۹ ۰٫۹۵۳

نتایج

۲۲. نوامبر مکزیک کانادا ۳:۱
ایالات متحده آمریکا مصر ۳:۰
۲۳. نوامبر مکزیک ایالات متحده آمریکا ۳:۰
مصر کانادا ۳:۱
۲۴. نوامبر ایالات متحده آمریکا کانادا ۳:۱
مکزیک مصر ۳:۰
۲۷. نوامبر چین کره جنوبی ۳:۰
بلغارستان برزیل ۳:۰
۲۸. نوامبر چین برزیل ۳:۰
کره جنوبی بلغارستان ۳:۰
۲۹. نوامبر برزیل کره جنوبی ۳:۲
بلغارستان چین ۳:۱
۲۷. نوامبر اتحاد جماهیر شوروی کوبا ۳:۱
لهستان ژاپن ۳:۲
۲۸. نوامبر اتحاد جماهیر شوروی لهستان ۳:۰
ژاپن کوبا ۳:۰
۲۹. نوامبر کوبا لهستان ۳:۰
اتحاد جماهیر شوروی ژاپن ۳:۰

رده‌بندی نهایی

جوایز

منابع