جام جهانی والیبال مردان ۱۹۹۹


اف‌آی‌وی‌بی جام جهانی والیبال مردان ۱۹۹۹ نهمین دوره از جام جهانی مردان می‌باشد که از ۱۸ نوامبر تا ۲ دسامبر ۱۹۹۹ در ژاپن برگزار گردید.

جام جهانی مردان ۱۹۹۹
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان ژاپن
تاریخ۱۸ نوامبر –۲ دسامبر
تیم‌ها۱۲ (از ۵ کنفدراسیون)
مکان(ها)۷ (در ۶ شهر میزبان)
قهرمان روسیه (پنجمین عنوان)
مقام دوم کوبا
مقام سوم ایتالیا
مقام چهارم ایالات متحده آمریکا
جوایز تورنمنت
MVPروسیه رومان یاکوولیف

دوازده تیم ملی مردان در شهرهای سراسر ژاپن برای به دست آوردن بلیط خط سریع به المپیک تابستانی ۲۰۰۰ در سیدنی، استرالیا بازی کردند. این دوازده تیم رقیب به صورت دوره‌ای چرخشی، در دو گروه موازی (موقعیت A و موقعیت B) بازی کردند. این تیم‌ها در توکیو، کاگوشیما، هیروشیما، کوماموتو، اوساکا و ناگویا بازی کردند. ژاپن از سال ۱۹۷۷ میزبان سنتی این رقابت است.

نتایج ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   روسیه ۲۰ ۹ ۲ ۳۱ ۱۱ ۲٫۸۱۸ ۱٬۰۰۳ ۸۵۹ ۱٫۱۶۸
۲   کوبا ۱۹ ۸ ۳ ۲۶ ۱۲ ۲٫۱۶۷ ۸۹۰ ۸۰۱ ۱٫۱۱۱
۳   ایتالیا ۱۹ ۸ ۳ ۲۶ ۱۴ ۱٫۸۵۷ ۹۳۵ ۸۳۴ ۱٫۱۲۱
4   ایالات متحده آمریکا ۱۹ ۸ ۳ ۲۸ ۱۷ ۱٫۶۴۷ ۱٬۰۵۳ ۱۰۰۴ ۱٫۰۴۹
۵   برزیل ۱۸ ۷ ۴ ۲۷ ۱۵ ۱٫۸۰۰ ۹۵۸ ۸۵۰ ۱٫۱۲۷
۶   اسپانیا ۱۸ ۷ ۴ ۲۵ ۱۹ ۱٫۳۱۶ ۹۹۵ ۹۷۴ ۱٫۰۲۲
۷   کرهٔ جنوبی ۱۷ ۶ ۵ ۱۸ ۲۱ ۰٫۸۵۷ ۸۷۳ ۸۸۴ ۰٫۹۸۸
۸   کانادا ۱۶ ۵ ۶ ۱۷ ۲۴ ۰٫۷۰۸ ۸۸۱ ۹۴۳ ۰٫۹۳۴
۹   آرژانتین ۱۵ ۴ ۷ ۱۸ ۲۳ ۰٫۷۸۳ ۹۱۰ ۹۵۳ ۰٫۹۵۵
۱۰   ژاپن ۱۴ ۳ ۸ ۱۶ ۲۷ ۰٫۵۹۳ ۹۰۳ ۹۹۵ ۰٫۹۰۸
۱۱   چین ۱۲ ۱ ۱۰ ۱۰ ۳۱ ۰٫۳۲۳ ۸۴۷ ۹۷۷ ۰٫۸۶۷
۱۲   تونس ۱۱ ۰ ۱۱ ۵ ۳۳ ۰٫۱۵۲ ۷۵۸ ۹۳۲ ۰٫۸۱۳

دور یکم ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۱۸ نوامبر ۱۲:۳۰ کوبا   ۳–۰   کرهٔ جنوبی ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۰     ۷۵–۶۱  
۱۸ نوامبر ۱۵:۰۰ آرژانتین   ۳–۰   اسپانیا ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۰ ۲۹–۲۷     ۷۹–۶۸  
۱۸ نوامبر ۱۸:۱۵ کانادا   ۳–۲   ژاپن ۱۹–۲۵ ۲۵–۲۳ ۱۶–۲۵ ۲۵–۲۱ ۱۵–۸ ۱۰۰–۱۰۲  
۱۹ نوامبر ۱۲:۳۰ کوبا   ۳–۰   آرژانتین ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۲     ۷۵–۶۲  
۱۹ نوامبر ۱۵:۰۰ اسپانیا   ۳–۰   کانادا ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۶ ۲۶–۲۴     ۷۶–۵۸  
۱۹ نوامبر ۱۸:۱۵ کرهٔ جنوبی   ۳–۱   ژاپن ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۶ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۰   ۹۷–۸۰  
۲۰ نوامبر ۱۲:۳۰ کانادا   ۳–۰   کرهٔ جنوبی ۲۵–۲۳ ۲۸–۲۶ ۲۵–۲۱     ۷۸–۷۰  
۲۰ نوامبر ۱۵:۰۰ کوبا   ۳–۱   اسپانیا ۲۴–۲۶ ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۶   ۹۹–۸۳  
۲۰ نوامبر ۱۸:۱۵ ژاپن   ۳–۱   آرژانتین ۲۵–۲۳ ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۶   ۹۵–۸۷  
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۱۸ نوامبر ۱۳:۳۰ ایالات متحده آمریکا   ۳–۲   برزیل ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۸ ۲۲–۲۵ ۲۰–۲۵ ۱۵–۱۳ ۱۰۷–۱۰۳  
۱۸ نوامبر ۱۶:۰۰ ایتالیا   ۳–۰   تونس ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۶     ۷۵–۵۸  
۱۸ نوامبر ۱۸:۳۵ روسیه   ۳–۰   چین ۲۵–۱۴ ۲۷–۲۵ ۲۵–۱۶     ۷۷–۵۵  
۱۹ نوامبر ۱۳:۳۰ روسیه   ۳–۱   ایتالیا ۲۵–۲۱ ۲۹–۲۷ ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۸   ۱۰۲–۹۱  
۱۹ نوامبر ۱۶:۰۰ برزیل   ۳–۰   چین ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۵     ۷۵–۵۲  
۱۹ نوامبر ۱۸:۳۵ ایالات متحده آمریکا   ۳–۱   تونس ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۵ ۲۵–۲۳   ۹۸–۸۴  
۲۰ نوامبر ۱۳:۳۰ ایتالیا   ۳–۰   برزیل ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۷     ۷۵–۵۲  
۲۰ نوامبر ۱۶:۰۰ روسیه   ۳–۰   تونس ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۵ ۲۵–۲۱     ۷۵–۵۴  
۲۰ نوامبر ۱۸:۳۵ ایالات متحده آمریکا   ۳–۱   چین ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۸   ۹۸–۸۶  

دور دوم ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۲ نوامبر ۱۲:۳۰ کوبا   ۳–۰   کانادا ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۷ ۲۶–۲۴     ۷۶–۵۸  
۲۲ نوامبر ۱۵:۰۰ کرهٔ جنوبی   ۳–۲   آرژانتین ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۹ ۲۳–۲۵ ۱۷–۲۵ ۲۰–۱۸ ۱۱۰–۱۰۹  
۲۲ نوامبر ۱۸:۱۵ اسپانیا   ۳–۲   ژاپن ۲۵–۱۳ ۲۹–۳۱ ۱۷–۲۵ ۲۵–۱۶ ۱۵–۱۳ ۱۱۱–۹۸  
۲۳ نوامبر ۱۲:۳۰ آرژانتین   ۳–۱   کانادا ۲۵–۲۲ ۲۰–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۲   ۹۵–۸۸  
۲۳ نوامبر ۱۵:۰۰ اسپانیا   ۳–۰   کرهٔ جنوبی ۲۶–۲۴ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۳     ۷۶–۶۹  
۲۳ نوامبر ۱۸:۱۵ کوبا   ۳–۰   ژاپن ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۶     ۷۵–۵۹  
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۲ نوامبر ۱۲:۳۰ روسیه   ۳–۲   برزیل ۲۵–۲۰ ۲۱–۲۵ ۱۹–۲۵ ۲۵–۲۲ ۱۵–۱۲ ۱۰۵–۱۰۴  
۲۲ نوامبر ۱۵:۰۰ ایالات متحده آمریکا   ۳–۰   ایتالیا ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۲     ۷۵–۶۴  
۲۲ نوامبر ۱۸:۱۵ چین   ۳–۱   تونس ۲۵–۲۳ ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۸   ۹۶–۸۹  
۲۳ نوامبر ۱۳:۳۰ برزیل   ۳–۰   تونس ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۷     ۷۵–۵۷  
۲۳ نوامبر ۱۶:۰۰ روسیه   ۳–۲   ایالات متحده آمریکا ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۹ ۲۰–۲۵ ۳۰–۳۲ ۱۵–۱۱ ۱۱۵–۱۰۹  
۲۳ نوامبر ۱۸:۳۵ ایتالیا   ۳–۱   چین ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۴ ۲۵–۲۱   ۹۸–۷۶  

دور سوم ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۶ نوامبر ۱۲:۳۰ کوبا   ۳–۰   چین ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۷     ۷۵–۵۱  
۲۶ نوامبر ۱۵:۰۰ اسپانیا   ۳–۰   تونس ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۸     ۷۵–۵۰  
۲۶ نوامبر ۱۸:۱۵ ایالات متحده آمریکا   ۳–۱   ژاپن ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۳   ۹۷–۹۴  
۲۷ نوامبر ۱۲:۳۰ کوبا   ۳–۱   تونس ۲۵–۱۸ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۶–۲۴   ۹۷–۹۰  
۲۷ نوامبر ۱۵:۰۰ اسپانیا   ۳–۱   ایالات متحده آمریکا ۲۵–۲۲ ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۱   ۹۶–۸۹  
۲۷ نوامبر ۱۸:۱۵ ژاپن   ۳–۰   چین ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۲ ۲۹–۲۷     ۷۹–۷۱  
۲۸ نوامبر ۱۲:۳۰ ایالات متحده آمریکا   ۳–۲   کوبا ۲۵–۱۹ ۲۰–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۰ ۱۵–۱۱ ۱۰۵–۱۰۰  
۲۸ نوامبر ۱۵:۰۰ اسپانیا   ۳–۲   چین ۲۵–۲۲ ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۲–۲۵ ۱۹–۱۷ ۱۱۲–۱۱۰  
۲۸ نوامبر ۱۸:۱۵ ژاپن   ۳–۲   تونس ۲۵–۲۱ ۲۴–۲۶ ۱۹–۲۵ ۲۵–۱۷ ۱۵–۱۲ ۱۰۸–۱۰۱  
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۶ نوامبر ۱۳:۳۰ کانادا   ۳–۲   برزیل ۲۲–۲۵ ۱۶–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۲ ۱۵–۱۳ ۱۰۳–۱۰۷  
۲۶ نوامبر ۱۶:۰۰ کرهٔ جنوبی   ۳–۲   روسیه ۱۸–۲۵ ۱۵–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۲ ۱۵–۱۱ ۹۸–۱۰۶  
۲۶ نوامبر ۱۸:۳۵ ایتالیا   ۳–۲   آرژانتین ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۲ ۱۹–۲۵ ۲۵–۱۸ ۱۵–۱۱ ۱۰۶–۹۱  
۲۷ نوامبر ۱۳:۳۰ برزیل   ۳–۰   کرهٔ جنوبی ۲۵–۱۴ ۲۶–۲۴ ۲۵–۱۸     ۷۶–۵۶  
۲۷ نوامبر ۱۶:۰۰ روسیه   ۳–۰   آرژانتین ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۹     ۷۵–۵۶  
۲۷ نوامبر ۱۸:۳۵ ایتالیا   ۳–۰   کانادا ۲۷–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۴     ۷۷–۵۸  
۲۸ نوامبر ۱۳:۳۰ برزیل   ۳–۱   آرژانتین ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۵ ۲۵–۱۹   ۹۸–۷۶  
۲۸ نوامبر ۱۶:۰۰ روسیه   ۳–۰   کانادا ۲۵–۱۹ ۳۰–۲۸ ۲۵–۲۱     ۸۰–۶۸  
۲۸ نوامبر ۱۸:۳۵ ایتالیا   ۳–۰   کرهٔ جنوبی ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۳     ۷۵–۶۵  

دور چهارم ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۳۰ نوامبر ۱۲:۳۰ برزیل   ۳–۱   اسپانیا ۲۵–۱۸ ۲۰–۲۵ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۰   ۹۵–۸۰  
۳۰ نوامبر ۱۵:۰۰ روسیه   ۳–۰   کوبا ۲۵–۱۵ ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۸     ۷۵–۵۶  
۳۰ نوامبر ۱۸:۱۵ ایتالیا   ۳–۰   ژاپن ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۲     ۷۵–۴۹  
۱ دسامبر ۱۲:۳۰ برزیل   ۳–۰   کوبا ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۰     ۷۵–۶۳  
۱ دسامبر ۱۵:۰۰ ایتالیا   ۳–۲   اسپانیا ۲۵–۱۸ ۲۲–۲۵ ۳۰–۳۲ ۲۵–۲۳ ۱۵–۱۲ ۱۱۷–۱۱۰  
۱ دسامبر ۱۸:۱۵ روسیه   ۳–۰   ژاپن ۳۳–۳۱ ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۲     ۸۳–۶۳  
۲ دسامبر ۱۲:۳۰ کوبا   ۳–۱   ایتالیا ۲۵–۱۸ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۶   ۹۸–۸۴  
۲ دسامبر ۱۵:۳۰ اسپانیا   ۳–۲   روسیه ۲۵–۲۲ ۱۸–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۷ ۱۵–۱۳ ۱۰۸–۱۱۰  
۲ دسامبر ۱۸:۱۵ برزیل   ۳–۱   ژاپن ۲۵–۱۶ ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۶   ۹۸–۷۶  
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۳۰ نوامبر ۱۳:۳۰ ایالات متحده آمریکا   ۳–۰   آرژانتین ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۳ ۳۸–۳۶     ۸۸–۸۲  
۳۰ نوامبر ۱۶:۰۰ کانادا   ۳–۰   تونس ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۰     ۷۵–۵۵  
۳۰ نوامبر ۱۸:۳۵ کرهٔ جنوبی   ۳–۰   چین ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۹     ۷۵–۵۸  
۱ دسامبر ۱۳:۳۰ آرژانتین   ۳–۰   تونس ۲۵–۱۰ ۲۵–۲۳ ۲۹–۲۷     ۷۹–۶۰  
۱ دسامبر ۱۶:۰۰ کانادا   ۳–۲   چین ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۳ ۱۸–۲۵ ۲۵–۲۳ ۱۵–۱۳ ۱۰۵–۱۰۹  
۱ دسامبر ۱۸:۳۵ کرهٔ جنوبی   ۳–۱   ایالات متحده آمریکا ۱۹–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۱   ۹۴–۹۱  
۲ دسامبر ۱۳:۳۰ ایالات متحده آمریکا   ۳–۱   کانادا ۲۵–۲۱ ۲۰–۲۵ ۲۶–۲۴ ۲۵–۲۰   ۹۶–۹۰  
۲ دسامبر ۱۶:۰۰ کرهٔ جنوبی   ۳–۰   تونس ۲۵–۱۵ ۲۸–۲۶ ۲۵–۱۹     ۷۸–۶۰  
۲ دسامبر ۱۸:۳۵ آرژانتین   ۳–۱   چین ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۰ ۱۹–۲۵ ۲۵–۲۳   ۹۴–۹۰  

رده‌بندی نهایی ویرایش

جوایز ویرایش

منابع ویرایش