جام جهانی کشتی ۲۰۱۷ - آزاد مردان

مسابقه جام جهانی کشتی آزاد مردان در سال ۲۰۱۷ و در شهر کرمانشاه به تاریخ ۱۶ الی ۱۷ فوریه برگزار شد.[۱]

آزاد مردان
در جام جهانی کشتی ۲۰۱۷
مکانکرمانشاه، ایران
تاریخ‌ها۲۸–۲۹ بهمن (۱۶–۱۷ فوریه)
مدال‌آوران
gold medal 
silver medal 
bronze medal 

مرحله گروهی

ویرایش
تیم صعودکننده برای مکان ۱
تیم صعودکننده برای مکان ۳
تیم صعودکننده برای مکان ۵
تیم صعودکننده برای مکان ۷

گروه ۱

ویرایش
تیم بازی برد باخت
  ایالات متحده آمریکا ۳ ۳ ۰
  جمهوری آذربایجان ۳ ۲ ۱
  روسیه ۳ ۱ ۲
  گرجستان ۳ ۰ ۳
گروه ۱
دور ۱
  جمهوری آذربایجان ۴ (برنده) - ۴  روسیه
وزن جمهوری آذربایجان نتیجه روسیه
۵۷ ک‌گ گئورگی ادیراشویلی ۲ – ۵ زلیمخان آباکاروف
۶۱ ک‌گ علی رحیم‌زاده ۶ – ۶ جمال اوتار سلطانوف
۶۵ ک‌گ حاجی علی‌اف ۲ – ۱ آلن گوگایف
۷۰ ک‌گ داوید سوینیوچخانوف ۶ – ۱۰ ماگومدحبیب کادیماگمدوف
۷۴ ک‌گ جبرییل حسن‌اف ۶ – ۲ رادیک ولی‌یف
۸۶ ک‌گ شریف شریف‌اف ۱ – ۲ ولادیسلاو والیف
۹۷ ک‌گ نورمحمد قاضی‌اف ۱ – ۲ رسول ماگومدوف
۱۲۵ ک‌گ جمال الدین ماگومداف ۸ – ۱ ولادیسلاو بایتسایف
  گرجستان ۱ - ۷   ایالات متحده آمریکا
وزن گرجستان نتیجه ایالات متحده آمریکا
۵۷ ک‌گ اوتاری گوگاوا ۱ – ۶ تونی راموس
۶۱ ک‌گ شوتا فارتنادزه ۴ – ۷ لوگان استیبر
۶۵ ک‌گ ایوریکو جولاکیدزه ۱ – ۱۰ فرانک مولینارو
۷۰ ک‌گ لوان کلخساشویلی ۰ – ۱۰ جیمز گرین
۷۴ ک‌گ یامبر کولاشویلی ۲ – ۲ جردن باروز
۸۶ ک‌گ داتو مارساگیشویلی ۳ – ۸ دیوید تیلور
۹۷ ک‌گ زویاد مترولی ۰ – ۱۱ کایل اسنایدر
۱۲۵ ک‌گ گنو پتریاشویلی ۱۰ – ۰ زاچ ری
دور ۲
  ایالات متحده آمریکا ۶ - ۲   روسیه
وزن ایالات متحده آمریکا نتیجه روسیه
۵۷ ک‌گ تونی راموس ۲ – ۶ آرتیوم گبکوف
۶۱ ک‌گ لوگان استیبر ۷ – ۴ ویکتور راسادین
۶۵ ک‌گ فرانک مولینارو ۴ – ۴ چرمن ولیف
۷۰ ک‌گ جیمز گرین ۸ – ۶ ماگومدحبیب کادیماگمدوف
۷۴ ک‌گ جردن باروز ۱۰ – ۱ آتساماز ساناکویف
۸۶ ک‌گ دیوید تیلور ۱۴ – ۴ ولادیسلاو والیف
۹۷ ک‌گ کایل اسنایدر ۱۱ – ۲ یوری بلونوفسکی
۱۲۵ ک‌گ زاچ ری ۴ – ۱ ماگمود حاجی ماگمودوف
  گرجستان ۳ - ۵   جمهوری آذربایجان
وزن گرجستان نتیجه جمهوری آذربایجان
۵۷ ک‌گ اوتاری گوگاوا ۵ – ۵ ماهر امیراصلانوف
۶۱ ک‌گ گئورگی روازیشولی ۲ – ۱۲ علی رحیم‌زاده
۶۵ ک‌گ ایوریکو جولاکیدزه ۰ – ۱۲ حاجی علی‌اف
۷۰ ک‌گ کنستانتین خابالاشویلی ۵ – ۷ داوید سوینیوچخانوف
۷۴ ک‌گ یامبر کولاشویلی ۰ – ۵ جبرییل حسن‌اف
۸۶ ک‌گ داویت خوتسیشویلی ۲ – ۲ شریف شریف‌اف
۹۷ ک‌گ زویاد مترولی ۰ – ۱۰ اصلان‌بک آلبروف
۱۲۵ ک‌گ گنو پتریاشویلی ۱۳ – ۷ جمال الدین ماگومداف
دور ۳
  گرجستان ۳ - ۵   روسیه
وزن گرجستان نتیجه روسیه
۵۷ ک‌گ بکا بوجیاشویلی ۲ – ۱۰ زلیمخان آباکاروف
۶۱ ک‌گ شوتا فارتنادزه ۴ – ۱۴ ویکتور راسادین
۶۵ ک‌گ ایوریکو جولاکیدزه ۷ – ۱۲ چرمن ولیف
۷۰ ک‌گ کنستانتین خابالاشویلی ۲ – ۲ علی بک آکبایف
۷۴ ک‌گ یاکوب ماکارشویلی ۴ – ۲ رادیک ولی‌یف
۸۶ ک‌گ داویت خوتسیشویلی ۰ – ۱۰ احمد ماگامایف
۹۷ ک‌گ زویاد مترولی ۰ – ۴ رسول ماگومدوف
۱۲۵ ک‌گ گنو پتریاشویلی ۱۳ – ۲ ماگمود حاجی ماگمودوف
  ایالات متحده آمریکا ۴(برنده) - ۴   جمهوری آذربایجان
وزن ایالات متحده آمریکا نتیجه جمهوری آذربایجان
۵۷ ک‌گ تونی راموس ۲ – ۳ گئورگی ادیراشویلی
۶۱ ک‌گ لوگان استیبر ۱۲ – ۱۱ علی رحیم‌زاده
۶۵ ک‌گ فرانک مولینارو ۱ – ۴ حاجی علی‌اف
۷۰ ک‌گ جیمز گرین ۱۰ – ۰ داوید سوینیوچخانوف
۷۴ ک‌گ جردن باروز ۴ – ۵دیس مراد سلیمان‌اف
۸۶ ک‌گ دیوید تیلور ۱۲ – ۲ شریف شریف‌اف
۹۷ ک‌گ کایل اسنایدر ۴ – ۵ اصلان‌بک آلبروف
۱۲۵ ک‌گ نیک گویازدوفسکی ۱ – ۳ جمال الدین ماگومداف

گروه ۲

ویرایش
تیم بازی برد باخت
  ایران ۳ ۳ ۰
  ترکیه ۳ ۲ ۱
  مغولستان ۳ ۱ ۲
  هند ۳ ۰ ۳
گروه ۲
دور ۱
  ترکیه ۰ - ۸   ایران
وزن ترکیه نتیجه ایران
۵۷ ک‌گ سزار آکگول ۰ – ۶ حسن رحیمی
۶۱ ک‌گ چنگیز ارودغان ۵ – ۷ بهنام احسان‌پور
۶۵ ک‌گ مصطفی کایا ۲ – ۵ میثم نصیری
۷۰ ک‌گ یاکوپ گور ۰ – ۴ مصطفی حسین‌خانی‎‎
۷۴ ک‌گ اسلام کلیچ ۱۰ – ۱۲ پیمان یاراحمدی
۸۶ ک‌گ سردار بوکه ۱ – ۱۱ حسن یزدانی
۹۷ ک‌گ فاروغ آکویون ۰ – ۱۰ امیر محمدی
۱۲۵ ک‌گ سلیم ارکان ۰ – ۱۰ کمیل قاسمی‎‎
  مغولستان ۷ - ۱   هند
وزن مغولستان نتیجه هند
۵۷ ک‌گ زانابازار زاندانبود ساندیپ تومار (غیبت حریف)
۶۱ کگ انخسایخانی نیام-اوچیر ۴ – ۲ هارفول گولیا
۶۵ ک‌گ باتمانگای باتچولون ۳ – ۱ بجرانگ کومار
۷۰ ک‌گ مانداخناران گانزوریگ ۴ – ۳ آمیت کومار دهانکار
۷۴ ک‌گ باچولون انخبایار ۸ – ۷ جیتندر
۸۶ ک‌گ اونوربات پروجاو ۷ – ۸ض ف دیپاک پونیا
۹۷ ک‌گ باتزول اولزیسایخان ۱۴ – ۶ روبلیجت رانجی
۱۲۵ ک‌گ زولبو ناتساگسورن ۳ – ۰ کریشهان
دور ۲
  هند ۰ - ۸   ایران
وزن هند نتیجه ایران
۵۷ ک‌گ غیبت حریف یونس سرمستی
۶۱ ک‌گ هارفول گولیا ۲ – ۴ض‌ف مسعود اسماعیل پور
۶۵ ک‌گ بجرانگ کومار ۲ – ۹ میثم نصیری‎‎
۷۰ ک‌گ آمیت کومار دهانکار ۰ – ۱۱ مصطفی حسین‌خانی‎‎
۷۴ ک‌گ جیتندر ۲ – ۸ بهمن تیموری
۸۶ ک‌گ دیپاک پونیا ۰ – ۱۰ حسن یزدانی
۹۷ ک‌گ روبلیجت رانجی ۰ – ۱۰ حسین شهبازی
۱۲۵ ک‌گ کریشهان (حاضر نشد) کمیل قاسمی‎‎
  مغولستان ۳ - ۵   ترکیه
وزن مغولستان نتیجه ترکیه
۵۷ ک‌گ سودنومداش باتبولد ۶ – ۶ض‌ف سزار آکگول
۶۱ ک‌گ انخسایخانی نیام-اوچیر ۲ – ۴ چنگیز ارودغان
۶۵ ک‌گ باتمانگای باتچولون ۳ – ۹ مصطفی کایا
۷۰ ک‌گ مانداخناران گانزوریگ ۶ – ۰ یاکوپ گور
۷۴ ک‌گ باچولون انخبایار ۱ – ۱۲ اسلام کلیچ
۸۶ ک‌گ اونوربات پروجاو ۱ – سلیم یاشار
۹۷ ک‌گ باتزول اولزیسایخان ۷ – ۴ فاروغ آکویون
۱۲۵ ک‌گ زولبو ناتساگسورن ۶ – ۲ رضا ایلدریم
دور ۳
  مغولستان ۱ - ۷   ایران
وزن مغولستان نتیجه ایران
۵۷ ک‌گ زانابازار زاندانبود ۶ – ۷ حسن رحیمی
۶۱ ک‌گ تولگا توموراوچیر ۰ – ۴ مسعود اسماعیل پور
۶۵ ک‌گ باتمانگای باتچولون ۴ – ۳ مهدی یگانه جعفری
۷۰ ک‌گ مانداخناران گانزوریگ ۰ – ۱۰ حامد رشیدی
۷۴ ک‌گ باچولون انخبایار ۰ – ۱۰ پیمان یاراحمدی
۸۶ ک‌گ اونوربات پروجاو ۲ – ۱۱ حسن یزدانی
۹۷ ک‌گ باتزول اولزیسایخان ۱ – ۴ امیر محمدی
۱۲۵ ک‌گ زولبو ناتساگسورن ۰ – ۵ یدالله محبی
  هند ۱ - ۷   ترکیه
وزن هند نتیجه ترکیه
۵۷ ک‌گ غیبت حریف سزار آکگول
۶۱ ک‌گ هارفول گولیا غیبت حریف
۶۵ ک‌گ بجرانگ کومار ۰ – ۱۰ مصطفی کایا
۷۰ ک‌گ آمیت کومار دهانکار ۰ – ۱۰ یاکوپ گور
۷۴ ک‌گ جیتندر ۰ – ۱۱ اسلام کلیچ
۸۶ ک‌گ دیپاک پونیا ۲ – ۹ سلیم یاشار
۹۷ ک‌گ روبلیجت رانجی ۳ – ۱۱ فاروغ آکویون
۱۲۵ ک‌گ غیبت حریف سلیم ارکان

مسابقات نهایی

ویرایش
مسابقات نهایی
مسابقه کسب مقام اول
  ایالات متحده آمریکا ۳ - ۵   ایران
وزن ایالات متحده آمریکا نتیجه ایران
۵۷ ک‌گ تونی راموس ۰ – ۶ حسن رحیمی
۶۱ ک‌گ لوگان استیبر ۲ – ۶ مسعود اسماعیل پور
۶۵ ک‌گ فرانک مولینارو ۴ – ۵ میثم نصیری‎‎
۷۰ ک‌گ جیمز گرین ۰ – ۲ مصطفی حسین‌خانی‎‎
۷۴ ک‌گ جردن باروز ۳ – ۲ پیمان یاراحمدی
۸۶ ک‌گ دیوید تیلور ۸ض‌ف – ۴ حسن یزدانی
۹۷ ک‌گ کایل اسنایدر ۵ – ۰ امیر محمدی
۱۲۵ ک‌گ نیک گویازدوفسکی ۰۶ کمیل قاسمی‎‎
مسابقه کسب مقام سوم
  جمهوری آذربایجان ۷ - ۱   ترکیه
وزن جمهوری آذربایجان نتیجه ترکیه
۵۷ ک‌گ گئورگی ادیراشویلی ۸ – ۷ سزار آکگول
۶۱ ک‌گ علی رحیم‌زاده غیبت حریف
۶۵ ک‌گ حاجی علی‌اف ۱۲ – ۲ مصطفی کایا
۷۰ ک‌گ داوید سوینیوچخانوف ۲ – ۱۰ یاکوپ گور
۷۴ ک‌گ مراد سلیمان‌اف ۵ – ۰ اسلام کلیچ
۸۶ ک‌گ شریف شریف‌اف ۲ – ۱ سلیم یاشار
۹۷ ک‌گ اصلان‌بک آلبروف ۹ – ۱ فاروغ آکویون
۱۲۵ ک‌گ جمال الدین ماگومداف ۴ض‌ف – ۰ سلیم ارکان
مسابقه کسب مقام پنجم
  روسیه ۷ - ۱   مغولستان
وزن روسیه نتیجه مغولستان
۵۷ ک‌گ زلیمخان آباکاروف ۱۰ – ۰ سودنومداش باتبولد
۶۱ ک‌گ جمال اوتار سلطانوف ۴ – ۱ تولگا توموراوچیر
۶۵ ک‌گ آلن گوگایف ۹ – ۲ باتمانگای باتچولون
۷۰ ک‌گ ماگومدحبیب کادیماگمدوف ۷ – ۱۴ مانداخناران گانزوریگ
۷۴ ک‌گ آتساماز ساناکویف ۱۲ – ۱ باچولون انخبایار
۸۶ ک‌گ احمد ماگامایف ۱۰ – ۰ اونوربات پروجاو
۹۷ ک‌گ رسول ماگومدوف ۱۱ – ۳ باتزول اولزیسایخان
۱۲۵ ک‌گ ولادیسلاو بایتسایف ۶ – ۰ زولبو ناتساگسورن
مسابقه کسب مقام هفتم
  گرجستان ۷ - ۱   هند
وزن گرجستان نتیجه هند
۵۷ ک‌گ اوتاری گوگاوا غیبت حریف
۶۱ ک‌گ گئورگی روازیشولی ۱۲ض‌ف – ۱۱ هارفول گولیا
۶۵ ک‌گ ایوریکو جولاکیدزه ۶ – ۱۶ بجرانگ کومار
۷۰ ک‌گ لوان کلخساشویلی ۷ – ۶ آمیت کومار دهانکار
۷۴ ک‌گ یاکوب ماکارشویلی ۵ – ۳ جیتندر
۸۶ ک‌گ داتو مارساگیشویلی ۱۰ – ۰ دیپاک پونیا
۹۷ ک‌گ زویاد مترولی ۸ – ۰ روبلیجت رانجی
۱۲۵ ک‌گ گنو پتریاشویلی غیبت حریف

جدول رده‌بندی

ویرایش
تیم بازی برد باخت
  ایران ۴ ۴ ۰
  ایالات متحده آمریکا ۴ ۳ ۱
  جمهوری آذربایجان ۴ ۳ ۱
  ترکیه ۴ ۲ ۲
  روسیه ۴ ۲ ۲
  مغولستان ۴ ۱ ۳
  گرجستان ۴ ۱ ۳
  هند ۴ ۰ ۴

منابع

ویرایش