جام جهانی کشتی ۲۰۱۷ - آزاد مردان

مسابقه جام جهانی کشتی آزاد مردان در سال ۲۰۱۷ و در شهر کرمانشاه به تاریخ ۱۶ الی ۱۷ فوریه برگزار شد.[۱]

آزاد مردان
در جام جهانی کشتی ۲۰۱۷
2017 Wrestling World Cup logo.png
مکانکرمانشاه، ایران
تاریخ‌ها۲۸–۲۹ بهمن (۱۶–۱۷ فوریه)
مدال‌آوران
gold medal 
silver medal 
bronze medal 

مرحله گروهیویرایش

تیم صعودکننده برای مکان ۱
تیم صعودکننده برای مکان ۳
تیم صعودکننده برای مکان ۵
تیم صعودکننده برای مکان ۷

گروه ۱ویرایش

تیم بازی برد باخت
  ایالات متحده آمریکا ۳ ۳ ۰
  جمهوری آذربایجان ۳ ۲ ۱
  روسیه ۳ ۱ ۲
  گرجستان ۳ ۰ ۳
گروه ۱
دور ۱
  جمهوری آذربایجان ۴ (برنده) - ۴  روسیه
وزن جمهوری آذربایجان نتیجه روسیه
۵۷ ک‌گ گئورگی ادیراشویلی ۲ – ۵ زلیمخان آباکاروف
۶۱ ک‌گ علی رحیم‌زاده ۶ – ۶ جمال اوتار سلطانوف
۶۵ ک‌گ حاجی علی‌اف ۲ – ۱ آلن گوگایف
۷۰ ک‌گ داوید سوینیوچخانوف ۶ – ۱۰ ماگومدحبیب کادیماگمدوف
۷۴ ک‌گ جبرییل حسن‌اف ۶ – ۲ رادیک ولی‌یف
۸۶ ک‌گ شریف شریف‌اف ۱ – ۲ ولادیسلاو والیف
۹۷ ک‌گ نورمحمد قاضی‌اف ۱ – ۲ رسول ماگومدوف
۱۲۵ ک‌گ جمال الدین ماگومداف ۸ – ۱ ولادیسلاو بایتسایف
  گرجستان ۱ - ۷   ایالات متحده آمریکا
وزن گرجستان نتیجه ایالات متحده آمریکا
۵۷ ک‌گ اوتاری گوگاوا ۱ – ۶ تونی راموس
۶۱ ک‌گ شوتا فارتنادزه ۴ – ۷ لوگان استیبر
۶۵ ک‌گ ایوریکو جولاکیدزه ۱ – ۱۰ فرانک مولینارو
۷۰ ک‌گ لوان کلخساشویلی ۰ – ۱۰ جیمز گرین
۷۴ ک‌گ یامبر کولاشویلی ۲ – ۲ جردن باروز
۸۶ ک‌گ داتو مارساگیشویلی ۳ – ۸ دیوید تیلور
۹۷ ک‌گ زویاد مترولی ۰ – ۱۱ کایل اسنایدر
۱۲۵ ک‌گ گنو پتریاشویلی ۱۰ – ۰ زاچ ری
دور ۲
  ایالات متحده آمریکا ۶ - ۲   روسیه
وزن ایالات متحده آمریکا نتیجه روسیه
۵۷ ک‌گ تونی راموس ۲ – ۶ آرتیوم گبکوف
۶۱ ک‌گ لوگان استیبر ۷ – ۴ ویکتور راسادین
۶۵ ک‌گ فرانک مولینارو ۴ – ۴ چرمان والیف
۷۰ ک‌گ جیمز گرین ۸ – ۶ ماگومدحبیب کادیماگمدوف
۷۴ ک‌گ جردن باروز ۱۰ – ۱ آتساماز ساناکویف
۸۶ ک‌گ دیوید تیلور ۱۴ – ۴ ولادیسلاو والیف
۹۷ ک‌گ کایل اسنایدر ۱۱ – ۲ یوری بلونوفسکی
۱۲۵ ک‌گ زاچ ری ۴ – ۱ ماگمود حاجی ماگمودوف
  گرجستان ۳ - ۵   جمهوری آذربایجان
وزن گرجستان نتیجه جمهوری آذربایجان
۵۷ ک‌گ اوتاری گوگاوا ۵ – ۵ ماهر امیراصلانوف
۶۱ ک‌گ گئورگی روازیشولی ۲ – ۱۲ علی رحیم‌زاده
۶۵ ک‌گ ایوریکو جولاکیدزه ۰ – ۱۲ حاجی علی‌اف
۷۰ ک‌گ کنستانتین خابالاشویلی ۵ – ۷ داوید سوینیوچخانوف
۷۴ ک‌گ یامبر کولاشویلی ۰ – ۵ جبرییل حسن‌اف
۸۶ ک‌گ داویت خوتسیشویلی ۲ – ۲ شریف شریف‌اف
۹۷ ک‌گ زویاد مترولی ۰ – ۱۰ اصلان‌بک آلبروف
۱۲۵ ک‌گ گنو پتریاشویلی ۱۳ – ۷ جمال الدین ماگومداف
دور ۳
  گرجستان ۳ - ۵   روسیه
وزن گرجستان نتیجه روسیه
۵۷ ک‌گ بکا بوجیاشویلی ۲ – ۱۰ زلیمخان آباکاروف
۶۱ ک‌گ شوتا فارتنادزه ۴ – ۱۴ ویکتور راسادین
۶۵ ک‌گ ایوریکو جولاکیدزه ۷ – ۱۲ چرمان والیف
۷۰ ک‌گ کنستانتین خابالاشویلی ۲ – ۲ علی بک آکبایف
۷۴ ک‌گ یاکوب ماکارشویلی ۴ – ۲ رادیک ولی‌یف
۸۶ ک‌گ داویت خوتسیشویلی ۰ – ۱۰ احمد ماگامایف
۹۷ ک‌گ زویاد مترولی ۰ – ۴ رسول ماگومدوف
۱۲۵ ک‌گ گنو پتریاشویلی ۱۳ – ۲ ماگمود حاجی ماگمودوف
  ایالات متحده آمریکا ۴(برنده) - ۴   جمهوری آذربایجان
وزن ایالات متحده آمریکا نتیجه جمهوری آذربایجان
۵۷ ک‌گ تونی راموس ۲ – ۳ گئورگی ادیراشویلی
۶۱ ک‌گ لوگان استیبر ۱۲ – ۱۱ علی رحیم‌زاده
۶۵ ک‌گ فرانک مولینارو ۱ – ۴ حاجی علی‌اف
۷۰ ک‌گ جیمز گرین ۱۰ – ۰ داوید سوینیوچخانوف
۷۴ ک‌گ جردن باروز ۴ – ۵دیس مراد سلیمان‌اف
۸۶ ک‌گ دیوید تیلور ۱۲ – ۲ شریف شریف‌اف
۹۷ ک‌گ کایل اسنایدر ۴ – ۵ اصلان‌بک آلبروف
۱۲۵ ک‌گ نیک گویازدوفسکی ۱ – ۳ جمال الدین ماگومداف

گروه ۲ویرایش

تیم بازی برد باخت
  ایران ۳ ۳ ۰
  ترکیه ۳ ۲ ۱
  مغولستان ۳ ۱ ۲
  هند ۳ ۰ ۳
گروه ۲
دور ۱
  ترکیه ۰ - ۸   ایران
وزن ترکیه نتیجه ایران
۵۷ ک‌گ سزار آکگول ۰ – ۶ حسن رحیمی
۶۱ ک‌گ چنگیز ارودغان ۵ – ۷ بهنام احسان‌پور
۶۵ ک‌گ مصطفی کایا ۲ – ۵ میثم نصیری
۷۰ ک‌گ یاکوپ گور ۰ – ۴ مصطفی حسین‌خانی‎‎
۷۴ ک‌گ اسلام کلیچ ۱۰ – ۱۲ پیمان یاراحمدی
۸۶ ک‌گ سردار بوکه ۱ – ۱۱ حسن یزدانی
۹۷ ک‌گ فاروغ آکویون ۰ – ۱۰ امیر محمدی
۱۲۵ ک‌گ سلیم ارکان ۰ – ۱۰ کمیل قاسمی‎‎
  مغولستان ۷ - ۱   هند
وزن مغولستان نتیجه هند
۵۷ ک‌گ زانابازار زاندانبود ساندیپ تومار (غیبت حریف)
۶۱ کگ انخسایخانی نیام-اوچیر ۴ – ۲ هارفول گولیا
۶۵ ک‌گ باتمانگای باتچولون ۳ – ۱ بجرانگ کومار
۷۰ ک‌گ مانداخناران گانزوریگ ۴ – ۳ آمیت کومار دهانکار
۷۴ ک‌گ باچولون انخبایار ۸ – ۷ جیتندر
۸۶ ک‌گ اونوربات پروجاو ۷ – ۸ض ف دیپاک پونیا
۹۷ ک‌گ باتزول اولزیسایخان ۱۴ – ۶ روبلیجت رانجی
۱۲۵ ک‌گ زولبو ناتساگسورن ۳ – ۰ کریشهان
دور ۲
  هند ۰ - ۸   ایران
وزن هند نتیجه ایران
۵۷ ک‌گ غیبت حریف یونس سرمستی
۶۱ ک‌گ هارفول گولیا ۲ – ۴ض‌ف مسعود اسماعیل پور
۶۵ ک‌گ بجرانگ کومار ۲ – ۹ میثم نصیری‎‎
۷۰ ک‌گ آمیت کومار دهانکار ۰ – ۱۱ مصطفی حسین‌خانی‎‎
۷۴ ک‌گ جیتندر ۲ – ۸ بهمن تیموری
۸۶ ک‌گ دیپاک پونیا ۰ – ۱۰ حسن یزدانی
۹۷ ک‌گ روبلیجت رانجی ۰ – ۱۰ حسین شهبازی
۱۲۵ ک‌گ کریشهان (حاضر نشد) کمیل قاسمی‎‎
  مغولستان ۳ - ۵   ترکیه
وزن مغولستان نتیجه ترکیه
۵۷ ک‌گ سودنومداش باتبولد ۶ – ۶ض‌ف سزار آکگول
۶۱ ک‌گ انخسایخانی نیام-اوچیر ۲ – ۴ چنگیز ارودغان
۶۵ ک‌گ باتمانگای باتچولون ۳ – ۹ مصطفی کایا
۷۰ ک‌گ مانداخناران گانزوریگ ۶ – ۰ یاکوپ گور
۷۴ ک‌گ باچولون انخبایار ۱ – ۱۲ اسلام کلیچ
۸۶ ک‌گ اونوربات پروجاو ۱ – سلیم یاشار
۹۷ ک‌گ باتزول اولزیسایخان ۷ – ۴ فاروغ آکویون
۱۲۵ ک‌گ زولبو ناتساگسورن ۶ – ۲ رضا ایلدریم
دور ۳
  مغولستان ۱ - ۷   ایران
وزن مغولستان نتیجه ایران
۵۷ ک‌گ زانابازار زاندانبود ۶ – ۷ حسن رحیمی
۶۱ ک‌گ تولگا توموراوچیر ۰ – ۴ مسعود اسماعیل پور
۶۵ ک‌گ باتمانگای باتچولون ۴ – ۳ مهدی یگانه جعفری
۷۰ ک‌گ مانداخناران گانزوریگ ۰ – ۱۰ حامد رشیدی
۷۴ ک‌گ باچولون انخبایار ۰ – ۱۰ پیمان یاراحمدی
۸۶ ک‌گ اونوربات پروجاو ۲ – ۱۱ حسن یزدانی
۹۷ ک‌گ باتزول اولزیسایخان ۱ – ۴ امیر محمدی
۱۲۵ ک‌گ زولبو ناتساگسورن ۰ – ۵ یدالله محبی
  هند ۱ - ۷   ترکیه
وزن هند نتیجه ترکیه
۵۷ ک‌گ غیبت حریف سزار آکگول
۶۱ ک‌گ هارفول گولیا غیبت حریف
۶۵ ک‌گ بجرانگ کومار ۰ – ۱۰ مصطفی کایا
۷۰ ک‌گ آمیت کومار دهانکار ۰ – ۱۰ یاکوپ گور
۷۴ ک‌گ جیتندر ۰ – ۱۱ اسلام کلیچ
۸۶ ک‌گ دیپاک پونیا ۲ – ۹ سلیم یاشار
۹۷ ک‌گ روبلیجت رانجی ۳ – ۱۱ فاروغ آکویون
۱۲۵ ک‌گ غیبت حریف سلیم ارکان

مسابقات نهاییویرایش

مسابقات نهایی
مسابقه کسب مقام اول
  ایالات متحده آمریکا ۳ - ۵   ایران
وزن ایالات متحده آمریکا نتیجه ایران
۵۷ ک‌گ تونی راموس ۰ – ۶ حسن رحیمی
۶۱ ک‌گ لوگان استیبر ۲ – ۶ مسعود اسماعیل پور
۶۵ ک‌گ فرانک مولینارو ۴ – ۵ میثم نصیری‎‎
۷۰ ک‌گ جیمز گرین ۰ – ۲ مصطفی حسین‌خانی‎‎
۷۴ ک‌گ جردن باروز ۳ – ۲ پیمان یاراحمدی
۸۶ ک‌گ دیوید تیلور ۸ض‌ف – ۴ حسن یزدانی
۹۷ ک‌گ کایل اسنایدر ۵ – ۰ امیر محمدی
۱۲۵ ک‌گ نیک گویازدوفسکی ۰۶ کمیل قاسمی‎‎
مسابقه کسب مقام سوم
  جمهوری آذربایجان ۷ - ۱   ترکیه
وزن جمهوری آذربایجان نتیجه ترکیه
۵۷ ک‌گ گئورگی ادیراشویلی ۸ – ۷ سزار آکگول
۶۱ ک‌گ علی رحیم‌زاده غیبت حریف
۶۵ ک‌گ حاجی علی‌اف ۱۲ – ۲ مصطفی کایا
۷۰ ک‌گ داوید سوینیوچخانوف ۲ – ۱۰ یاکوپ گور
۷۴ ک‌گ مراد سلیمان‌اف ۵ – ۰ اسلام کلیچ
۸۶ ک‌گ شریف شریف‌اف ۲ – ۱ سلیم یاشار
۹۷ ک‌گ اصلان‌بک آلبروف ۹ – ۱ فاروغ آکویون
۱۲۵ ک‌گ جمال الدین ماگومداف ۴ض‌ف – ۰ سلیم ارکان
مسابقه کسب مقام پنجم
  روسیه ۷ - ۱   مغولستان
وزن روسیه نتیجه مغولستان
۵۷ ک‌گ زلیمخان آباکاروف ۱۰ – ۰ سودنومداش باتبولد
۶۱ ک‌گ جمال اوتار سلطانوف ۴ – ۱ تولگا توموراوچیر
۶۵ ک‌گ آلن گوگایف ۹ – ۲ باتمانگای باتچولون
۷۰ ک‌گ ماگومدحبیب کادیماگمدوف ۷ – ۱۴ مانداخناران گانزوریگ
۷۴ ک‌گ آتساماز ساناکویف ۱۲ – ۱ باچولون انخبایار
۸۶ ک‌گ احمد ماگامایف ۱۰ – ۰ اونوربات پروجاو
۹۷ ک‌گ رسول ماگومدوف ۱۱ – ۳ باتزول اولزیسایخان
۱۲۵ ک‌گ ولادیسلاو بایتسایف ۶ – ۰ زولبو ناتساگسورن
مسابقه کسب مقام هفتم
  گرجستان ۷ - ۱   هند
وزن گرجستان نتیجه هند
۵۷ ک‌گ اوتاری گوگاوا غیبت حریف
۶۱ ک‌گ گئورگی روازیشولی ۱۲ض‌ف – ۱۱ هارفول گولیا
۶۵ ک‌گ ایوریکو جولاکیدزه ۶ – ۱۶ بجرانگ کومار
۷۰ ک‌گ لوان کلخساشویلی ۷ – ۶ آمیت کومار دهانکار
۷۴ ک‌گ یاکوب ماکارشویلی ۵ – ۳ جیتندر
۸۶ ک‌گ داتو مارساگیشویلی ۱۰ – ۰ دیپاک پونیا
۹۷ ک‌گ زویاد مترولی ۸ – ۰ روبلیجت رانجی
۱۲۵ ک‌گ گنو پتریاشویلی غیبت حریف

جدول رده‌بندیویرایش

تیم بازی برد باخت
  ایران ۴ ۴ ۰
  ایالات متحده آمریکا ۴ ۳ ۱
  جمهوری آذربایجان ۴ ۳ ۱
  ترکیه ۴ ۲ ۲
  روسیه ۴ ۲ ۲
  مغولستان ۴ ۱ ۳
  گرجستان ۴ ۱ ۳
  هند ۴ ۰ ۴

منابعویرایش