جان فار ابوت

جان فار ابوت در دوره ای (1756 – ۲۲ سپتامبر ۱۷۹۴) وکیل دادگستری انگلیس بود. وی عضوی از مؤسسه حقوقی لینکلن بود و عضو انجمن عتیقه جات لندن و عضو انجمن سلطنتی بود. وی همچنین به عنوان دفتردار قانون در دربار پادشاه خدمت می‌کرد. وی در یورک درگذشت و در یورک مینستر دفن شده‌است.

منابعویرایش

Skaife, Robert H. (1870). "On the Register of Burials in York Minster". The Yorkshire Archaeological and Topographical Journal, Volume 1. Yorkshire Archæological Society. p. 313. Retrieved ۳ سپتامبر ۲۰۱۴