جاوا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

استفاده جاوا در معانی زیر کاربرد دارد:

برنامه‌نویسی از جاوا برای ساخت منوهای گوشی، بازی های گوشی و نرم افزارهای گوشی استفاده می شود