جایزه یا پاداش به چیزی گفته می‌شود که به برای تقدیر از یک فرد به وی اعطا می‌گردد که می‌تواند به صورت نقدی باشد و غالباً ارزش مادی دارد.

جایزه‌ها و لوح‌های تقدیر یک مدرسه راهنمایی

جایزه‌های معتبر

جایزه‌های رسمی بسیاری وجود دارند که برای فرد دریافت‌کننده باعث کسب اعتبار می‌گردند مانند:

منابع