جایزه پولیتزر برای شعر

Gen pulitzer.jpg

جایزه پولیتزر برای شعر (انگلیسی: Pulitzer Prize for Poetry) یک از شش جایزه‌ای آمریکایی پولیتزر است که از سال ۱۹۲۲ اهدا می‌شود.

دهه ۱۹۲۰ویرایش

دهه ۱۹۳۰ویرایش

دهه ۱۹۴۰ویرایش

دهه ۱۹۵۰ویرایش

دهه ۱۹۶۰ویرایش

دهه ۱۹۷۰ویرایش

دهه ۱۹۸۰ویرایش

دهه ۱۹۹۰ویرایش

دهه ۲۰۰۰ویرایش

منابعویرایش