جایزه پولیتزر برای شعر

Gen pulitzer.jpg

جایزه پولیتزر برای شعر (انگلیسی: Pulitzer Prize for Poetry‎) یک از شش جایزه‌ای آمریکایی پولیتزر است که از سال ۱۹۲۲ اهدا می‌شود.

دهه ۱۹۲۰ویرایش

دهه ۱۹۳۰ویرایش

دهه ۱۹۴۰ویرایش

دهه ۱۹۵۰ویرایش

دهه ۱۹۶۰ویرایش

دهه ۱۹۷۰ویرایش

دهه ۱۹۸۰ویرایش

دهه ۱۹۹۰ویرایش

دهه ۲۰۰۰ویرایش

منابعویرایش