جایزه پولیتزر برای شعر

جایزه پولیتزر برای شعر (انگلیسی: Pulitzer Prize for Poetry) یک از شش جایزه‌ای آمریکایی پولیتزر است که از سال ۱۹۲۲ اهدا می‌شود.

Gen pulitzer.jpg

دهه ۱۹۲۰ویرایش

دهه ۱۹۳۰ویرایش

دهه ۱۹۴۰ویرایش

دهه ۱۹۵۰ویرایش

دهه ۱۹۶۰ویرایش

دهه ۱۹۷۰ویرایش

دهه ۱۹۸۰ویرایش

دهه ۱۹۹۰ویرایش

دهه ۲۰۰۰ویرایش

منابعویرایش