جای‌نام‌شناسی

جای‌نام‌شناسی یا توپونیمی (به انگلیسی: toponymy) دانش مطالعهٔ جای‌نام‌ها، ریشهٔ آنها، معنا، کاربرد، و گونه‌شناسی آن‌هاست.

جای‌هایی که به آنها نامی تعلق می‌گیرد، روی‌هم‌رفته بر دو دسته‌اند:

  1. پدیده‌های طبیعی
  2. پدیده‌های ساختگی

به بررسی‌هایی که دربارهٔ جای‌نام‌ها انجام می‌یابد، جای‌نام‌شناسی می‌گویند.

ساختارهای مرتبط

ویرایش

منابع

ویرایش