جای‌نام‌شناسی

(تغییرمسیر از جای نام)

جای‌نام‌شناسی یا تِپانِمی (به انگلیسی: Toponymy) دانش مطالعهٔ جای‌نام‌ها، ریشهٔ آنها، معنا، کاربرد، و گونه‌شناسی آن‌هاست.

جای‌هایی که به آنها نامی تعلق می‌گیرد، روی‌هم‌رفته بر دو دسته‌اند:

  1. پدیده‌های طبیعی
  2. پدیده‌های ساختگی

به بررسی‌هایی که دربارهٔ جای‌نام‌ها انجام می‌یابد، جای‌نام‌شناسی می‌گویند.

ساختارهای مرتبطویرایش

منابعویرایش