جبریه (اسلام)

جبریه (انگلیسی: Jabriyahاصطلاح جبریه، عنوان یکی از فرقه‌های اسلامی است.

عقیدهویرایش

اینان معتقداند که بنده هیچ قدرتی ندارد، نه قدرت تأثیر و نه قدرت اکتساب، بلکه ساخت وجود آن مانند جمادات است. و آنچه مؤثر در فعل انسان است، قدرت خدا است،.

معتزله و اشاعرهویرایش

معتزله قدرت و اختیار را در افعال بر سبیل تأثیر منسوب به بنده می‌دانند، و اشاعره قدرت و اختیار را در افعال به طریق کسب. ‏[۱][۲]

منابعویرایش

  1. جمیل صلیبا - منوچهر صانعی دره بیدی، فرهنگ فلسفی، انتشارات حکمت - تهران، چاپ: اول، 1366 ه‍. ش
  2. کاظم دزفولیان، شرح گلشن راز، طلایه - تهران، چاپ: اول، ۱۳۸۲