باز کردن منو اصلی

جبهه جنوب غربی اقیانوس آرام جنگ جهانی دوم

جنوب غرب اقیانوس آرام، به تعریف ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا

جبههٔ جنوب غربی اقیانوس آرام جنگ جهانی دوم در جریان جنگ جهانی دوم، از جبهه‌های اصلی جنگ بین ژاپن و متفقین بود. این جبهه فیلیپین، هند شرقی هلند، (جز سوماترا)، برنئو استرالیا و منطقه گینه نو جز مجمع الجزایر بیسمارک و بخش غربی جزایر سلیمان را در بر می‌گرفت. متفقین این ناحیه را منطقه فرمان جنوب غرب آرام می‌نامیدند.

منابعویرایش