جبهه قطبی

در هواشناسی، جبهه قطبی (به انگلیسی: Polar front)، مرز هواشناختی بین سلول قطبی و سلول فرل در پیرامون عرض جغرافیایی ۶۰ درجه، نزدیک مناطق قطبی زمین، در هر دو نیم‌کره است. در این مرز یک شیب تند دمایی بین این دو توده هوا رخ می‌دهد که هر کدام در دماهای بسیار متفاوتی هستند.[۱]

نمودار گردش اتمسفر، سلول هدلی، سلول فرل، سلول قطبی و مناطق مختلف فراچاهش و فرونشست بین آنها را نشان می‌دهد.

جبهه قطبی در نتیجه برخورد هوای سرد قطبی با هوای گرم گرمسیری به وجود می‌آید. این یک جبهه ایستگاهی است زیرا توده‌های هوا در برابر یکدیگر حرکت نمی‌کنند و ثابت می‌ماند.[۲] در سواحل شرق آمریکای شمالی، به‌ویژه در زمستان، یک شیب تند دمایی بین زمین‌های پوشیده از برف و جریان‌های گرم فراکرانه‌ای وجود دارد.

نظریه جبهه قطبی می‌گوید که توفان‌های فراگرمسیری در عرض جغرافیایی میانی در مرزهای بین هوای گرم و سرد تشکیل می‌شوند.[۳] در زمستان، جبهه قطبی به سوی استوا جابجا می‌شود، در حالی که سیستم‌های پرفشار در تابستان بیشتر چیره هستند.

منابعویرایش

  1. "Polar Front: What Is It & The Definition". Tomorrow.io Weather Blog (به انگلیسی). 2022-02-07. Retrieved 2022-05-22.
  2. "What is a Polar Front?". www.kids-fun-science.com. Retrieved 2022-05-22.
  3. "Temperate Cyclones (Mid Latitude Cyclone or Extra tropical cyclones or Frontal Cyclones)". PMF IAS (به انگلیسی). 2016-01-06. Retrieved 2022-05-22.