طوبیقا

(تغییرمسیر از جدل (ارسطو))

طوبیقا (زبان یونانی: Τοπικά؛ لاتین: Topica) نام یکی از شش کتاب ارسطو دربارهٔ منطق است که همه‌باهم ارغنون نامیده می‌شوند. موضوع این رساله فنِّ جدل است. جدل یا دیالکتیک، فنّی است که هدف از آن اقامهٔ حجّت (به انگلیسی: argument) برپایهٔ عقاید مشترک است که این عقاید مشترک را مشهورات و به یونانی اندوکسا (ἔνδοξα) می‌خوانند.[۱]

مباحثی از کتاب ارسطو در حوزه ms

واژهٔ طوبیقا (توپیکا) از ریشهٔ یونانی توپوس (τόπος) به معنی موضع است؛ مواضعِ جدل احکام منفردی هستند که این‌چنین حکم‌های ثانویه از آنها منشعب توانند شد.[۲]

پانویس

ویرایش
  1. این عقاید مشترک صرفاً تصورات رایجِ مردم کوچه و خیابان دربارهٔ هر موضوعی نیست. بلکه مشهورات جدلی، متداولاتِ عقل است که کسانی که به قصد کشف حقیقت مباحثه می‌کنند (همه مردم، اکثر مردم، عقلا، اکثر عقلا یا مشهورترین عقلا) در اصل براساس آن توافق دارند - یعنی هر عقیده یا نظری که میان اهلِ بحث جایگاه احترام داشته باشد.
  2. طوسی، خواجه نصیرالدین، رضوی، مدرس، ویراستار، اساس الاقتباس (ویراست سوم)، انتشارات دانشگاه تهران، ص. ۴۵۰