باز کردن منو اصلی

وزن مولکولی(به انگلیسی: molecular weight) است.به مقدار جرم ۶/۰۲۲۰۵ ضرب در ۱۰ به توان ۲۳ اتم(عدد آووگادرو)جرم مولکولی(یا اتمی) می‌گویند.یعنی: عدد آووگادرو=۶/۰۲۲۰۵×1023

اگر مقداری از یک ماده به جرم m و مقدار مول n در اختیار داشته باشیم با تقسیم m بر n می‌توان جرم مولکولی آن ماده(M) را بدست آورد.به عبارت دیگر: m÷n=M به طور کلی عدد جرمی به معنای به طور مثال اگر 1 گرم از یک هیدرژن برداریم می شود برابر اوووگادرو

در جدول زیر جرم اتمی میانگین ۲۰ اتم آورده شده:

نام اتم نماد جرم اتمی میانگین
هیدروژن H 1
لیتیم Li 7
سدیم Na 23
پتاسیم K 39
منیزیم Mg 24
کلسیم Ca 40
منگنز Mn 55
آهن Fe 56
نقره Ag 108
روی Zn 65
کادمیم Cd 112
آلومینیم Al 27
کربن C 12
سرب Pb 207
نیتروژن ا N 14
فسفر P 31
اکسیژن O 16
کلر Cl 35.5
ید I 127
هلیم He 4

منابعویرایش

  • Faulk, Joe (2004). Concise Encyclopedia of Chemistry. New York: McGraw-Hill. ISBN 0-07-143953-6.