جریان داده

در ارتباط اتصال‌گرا، روانهٔ داده بخشی از سیگنال‌های همدوسی و کدگذاری شده‌است که برای تبادل اطلاعات در حال فرستادن است.

تعریف قراردادیویرایش

به صورت قراردادی، هر زوج مرتب   با شرایط زیر یک روانه داده است:

  1.   یک دنباله از اعضاست.
  2.   یک دنباله از اعداد حقیقی مدت زمان است.

منابعویرایش