جزآفریقاجفت‌داران

جزآفریقاجفت‌داران
محدودهٔ زمانی: کرتاسه میانی - امروز
Stavenn Tupaia glis 00.jpg
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
فرورده: جفت‌داران

جُزآفریقاجفت‌داران (نام علمی: Exafroplacentalia) نام یک گروه زیرهم‌زاد از فرورده جفت‌داران است.

دسته‌بندیویرایش

جفت‌داران (هودَدان)   Eutheria

آفریقاددان Afrotheria

  جزآفریقاجفت‌داران   Exafroplacentalia

شگفت‌بندان Xenarthra

  شمال‌هوددان   Boreoeutheria
   

لوراسیاددان Laurasiatheria

   

فرانخستی‌ها Euarchontoglires

منابعویرایش