جزایر گیلبرت

مجمع‌الجزایری در اقیانوس آرام

جزایر گیلبرت، قبلاً کینگزمیل، جزایر کینگزمیل، تقریباً در نیمه راه پاپوآ گینه نو و هاوایی است. از ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹، این جزایر «مستعمره بریتانیای جزایر گیلبرت» بودند و قبل از آن، از ۱۹۱۶ تا ۱۹۷۵ مستعمره جزایر گیلبرت و الیس نام داشت. آنها بخش اصلی ملت کیریباتی را تشکیل می‌دهند.

مستعمره جزایر گیلبرت

۱۹۷۶–۱۹۷۹
پرچم Gilbert Islands
پرچم
Gilbert Islands
نشان ملی
پایتختتاراوای جنوبی
زبان(های) رایجEnglish, Gilbertese
حکومتمستعمره بریتانیا
پادشاه 
• ۱۹۷۶–۱۹۷۹
چارلز سوم
Governor 
• ۱۹۷۶–۱۹۷۸
John Hilary Smith
• ۱۹۷۸–۱۹۷۹
Reginald James Wallace
تاریخ 
• مستعمره
۱ ژانویه[۱] ۱۹۷۶
• فروپاشی
۱۲ ژوئیه ۱۹۷۹
جمعیت
• ۱۹۷۸
۵۶٬۲۱۳
واحد پولدلار استرالیا
پیشین
پسین
Gilbert and Ellice Islands
Kiribati
امروز بخشی از کیریباتی

جزیره‌های جزایر گیلبرت ویرایش

 
آب‌سنگ حلقوی/ جزیره روستای
اصلی
Land area خفتاب area جمعیت
سرشماری ۲۰۰۵
Min.
number
of islets
Vill-
ages
دستگاه مختصات جغرافیایی
کیلومترمربع مایل‌مربع کیلومترمربع مایل‌مربع
former district of the northern Gilberts
Makin Makin ۷٫۸۹ ۳٫۰ ۰٫۳ ۰٫۱ ۲٬۳۸۵ ۶ ۲ ۳°۲۳′ شمالی ۱۷۳°۰۰′ شرقی / ۳٫۳۸۳°شمالی ۱۷۳٫۰۰۰°شرقی / 3.383; 173.000 (Makin)
بوتاری تاری Temanokunuea ۱۳٫۴۹ ۵٫۲ ۱۹۱٫۷ ۷۴٫۰ ۳٬۲۸۰ ۱۱ ۱۱ ۳°۰۹′ شمالی ۱۷۲°۵۰′ شرقی / ۳٫۱۵۰°شمالی ۱۷۲٫۸۳۳°شرقی / 3.150; 172.833 (Butaritari)
ماراکی Rawannawi ۱۴٫۱۳ ۵٫۵ ۱۹٫۶ ۷٫۶ ۲٬۷۴۱ ۱ ۸ ۲°۰۰′ شمالی ۱۷۳°۱۷′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۷۳٫۲۸۳°شرقی / 2.000; 173.283 (Marakei)
آبایانگ Tuarabu ۱۷٫۴۸ ۶٫۷ ۲۳۲٫۵ ۸۹٫۸ ۵٬۵۰۲ ۴–۲۰ ۱۸ ۱°۵۰′ شمالی ۱۷۲°۵۷′ شرقی / ۱٫۸۳۳°شمالی ۱۷۲٫۹۵۰°شرقی / 1.833; 172.950 (Abaiang)
تاراوا تاراوای جنوبی ۳۱٫۰۲ ۱۲٫۰ ۳۴۳٫۶ ۱۳۲٫۷ ۴۵٬۹۸۹ ۹+ ۳۰ ۱°۲۶′ شمالی ۱۷۳°۰۰′ شرقی / ۱٫۴۳۳°شمالی ۱۷۳٫۰۰۰°شرقی / 1.433; 173.000 (Tarawa)
former district of the Central Gilberts
مایانا Tebwangetua ۱۶٫۷۲ ۶٫۵ ۹۸٫۴ ۳۸٫۰ ۱٬۹۰۸ ۹ ۱۲ ۰°۵۵′ شمالی ۱۷۳°۰۰′ شرقی / ۰٫۹۱۷°شمالی ۱۷۳٫۰۰۰°شرقی / 0.917; 173.000 (Maiana)
آبماما Kariatebike ۲۷٫۳۷ ۱۰٫۶ ۱۳۲٫۴ ۵۱٫۱ ۳٬۴۰۴ ۸ ۱۲ ۰°۲۴′ شمالی ۱۷۳°۵۰′ شرقی / ۰٫۴۰۰°شمالی ۱۷۳٫۸۳۳°شرقی / 0.400; 173.833 (Abemama)
کوریا Tabontebike ۱۵٫۴۸ ۶٫۰ ۱٬۰۸۲ ۲ ۶ ۰°۱۳′ شمالی ۱۷۳°۲۴′ شرقی / ۰٫۲۱۷°شمالی ۱۷۳٫۴۰۰°شرقی / 0.217; 173.400 (Kuria)
آرانوکا Takaeang ۱۱٫۶۱ ۴٫۵ ۱۹٫۴ ۷٫۵ ۱٬۱۵۸ ۴ ۳ ۰°۰۹′ شمالی ۱۷۳°۳۵′ شرقی / ۰٫۱۵۰°شمالی ۱۷۳٫۵۸۳°شرقی / 0.150; 173.583 (Aranuka)
نونوتی 1) Teuabu ۱۹٫۸۵ ۷٫۷ ۳۷۰٫۴ ۱۴۳٫۰ ۳٬۱۷۹ 12 9 ۰°۴۰′ جنوبی ۱۷۴°۲۰′ شرقی / ۰٫۶۶۷°جنوبی ۱۷۴٫۳۳۳°شرقی / -0.667; 174.333 (Nonouti)
former district of the Southern Gilberts
تابیتیویا 1) Buariki ۳۷٫۶۳ ۱۴٫۵ ۳۶۵٫۲ ۱۴۱٫۰ ۴٬۸۹۸ ۲+ ۱۸ ۱°۲۰′ جنوبی ۱۷۴°۵۰′ شرقی / ۱٫۳۳۳°جنوبی ۱۷۴٫۸۳۳°شرقی / -1.333; 174.833 (Tabiteuea)
Beru 1) Taubukinberu ۱۷٫۶۵ ۶٫۸ ۳۸٫۹ ۱۵٫۰ ۲٬۱۶۹ ۱ ۹ ۱°۲۰′ جنوبی ۱۷۵°۵۹′ شرقی / ۱٫۳۳۳°جنوبی ۱۷۵٫۹۸۳°شرقی / -1.333; 175.983 (Beru)
نیکوناو 1) Rungata ۱۹٫۰۸ ۷٫۴ ۱٬۹۱۲ 1 6 ۱°۲۱′ جنوبی ۱۷۶°۲۸′ شرقی / ۱٫۳۵۰°جنوبی ۱۷۶٫۴۶۷°شرقی / -1.350; 176.467 (Nikunau)
اونوتوآ 1) Buariki ۱۵٫۶۲ ۶٫۰ ۵۴٫۴ ۲۱٫۰ ۱٬۶۴۴ ۳۰ ۷ ۱°۵۲′ جنوبی ۱۷۵°۳۳′ شرقی / ۱٫۸۶۷°جنوبی ۱۷۵٫۵۵۰°شرقی / -1.867; 175.550 (Onotoa)
Tamana Bakaka ۴٫۷۳ ۱٫۸ ۸۷۵ ۱ ۳ ۲°۳۰′ جنوبی ۱۷۵°۵۸′ شرقی / ۲٫۵۰۰°جنوبی ۱۷۵٫۹۶۷°شرقی / -2.500; 175.967 (Tamana)
Arorae Roreti ۹٫۴۸ ۳٫۷ ۱٬۲۵۶ ۱ ۲ ۲°۳۸′ جنوبی ۱۷۶°۴۹′ شرقی / ۲٫۶۳۳°جنوبی ۱۷۶٫۸۱۷°شرقی / -2.633; 176.817 (Arorae)
جزایر گیلبرت تاراوا ۲۸۱٫۱۰ ۱۰۸٫۵ ۱٬۸۶۶٫۵ ۷۲۰٫۷ ۸۳٬۳۸۲ ۱۱۷+ ۱۵۶ ۳°23'N to ۲°38S
۱۷۲°50' to ۱۷۶°49'E
1) part of Kingsmill Group proper

Source for land areas: Kiribati 2005 Census Report

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. W. David McIntyre. "The Partition of the Gilbert and Ellice Islands" (PDF). Island Studies Journal, Vol. 7, No. 1, 2012. pp. 135–146. Archived from the original (PDF) on 2 December 2017. Retrieved 24 October 2020.