جسم صُلب یا بَرآخت سخت[۱] (به انگلیسی: Rigid body) به سامانه‌ای گفته می‌شود که شامل تعداد زیادی ذرات ثابت هست که فاصلهٔ ذرات از یکدیگر همواره ثابت می‌باشد. این فاصله حتی در صورتی که به جسم، نیرو وارد شود یا حرکت کند نیز ثابت می‌ماند. دنیای پیرامون ما سرشار از اجسام صلب است. از پایه‌های پل گرفته تا دندانه‌های یک چنگال همگی جسم‌هایی صلب‌اند. در واقع به جسمی که هیچ دو ذره‌ای از ذرات تشکیل دهنده‌اش نسبت به هم حرکتی نداشته باشند جسم سخت‌پای[۲] (صُلب) گفته می‌شود.[۳]

تعریف عملی جسم صلبویرایش

تعریف بالا یک تعریف نظریه‌ای و ایده‌آل می‌باشد؛ زیرا در بهترین حالت نیز اجسام تحت تأثیر نیروهای مختلف دارای ارتعاشات هستند. با این وجود و با چشم‌پوشی از جزئیات اجسام ثابت و جامد معمولاً سفت و محکم گفته می‌شوند.

در حقیقت هر جسمی هر اندازه که سفت باشد، باز هم صلب نیست و نقاط آن نسبت به یکدیگر کمی جابجا می‌شوند؛ بنابراین جسم صلب ایده‌آل وجود ندارد؛ ولی گاهی حرکت نسبی نقاط جسم نسبت به حرکت کلی آن خیلی کوچک هستند یا در نظر گرفتن این جابجایی‌ها، تأثیری در مسئله نمی‌گذارد. در این شرایط، برای سادگی در مدل‌سازی، جسم، صلب در نظر گرفته می‌شود.

حرکت جسم صلبویرایش

با توجه به پیکربندی سیستم یک مرکز جرم تعریف می‌شود، به گونه‌ای فرض می‌شود که کلیۀ نیروها و گشتاور نیروهای خارجی که از بیرون بر سیستم اثر می‌کند، بر مرکز جرم وارد می‌شود؛ بنابراین مرکز جرم نمایندۀ سیستم بوده و حرکت آن بیانگر سیستم است.


تعادل جسم صلبویرایش

در بحث تعادل در جسم‌های دیگر بنا به فرض، اجسام را به عنوان يك نقطۀ مادى در نظر گرفتيم. در حالى كه چنين فرضى هميشه امكان‌پذير نخواهد بود و نمى‌توان از ابعاد جسم صرف نظر نمود بنابراين در اين حالت نيروها در يک نقطۀ متقارب نخواهند بود و علاوه‌بر حركت، امكان دَوَران (گشتاور) جسم تحت تأثير نيروهاى وارده نيز وجود دارد. لذا شرط تعادل در مورد اجسام صلب به صورت زير خواهد بود:

۱. برای اینکه جسم در راستای محور x جابجایی نداشته باشد باید:

۲. برای اینکه جسم در راستای محور y جابجایی نداشته باشد باید:

۳. برای اینکه جسم در راستای محور z جابجایی نداشته باشد باید:

براى بررسى تعادل اجسام صلب، همانند نقاط مادى بايد ابتدا پيكر آزاد آن‌ها را ترسيم نمود. براى اين منظور، بايد جسم را از محيط اطراف آن جدا نمائيم و چون اجسام بر روی تكيه‌گاه‌هايى قرار دارند كه با توجه به نوع آن‌ها مانع از حركت (جابجايى) و يا چرخش جسم مى‌گردند؛ لازم است ابتدا تكيه‌گاه‌ها و عكس‌العمل‌هاى آن‌ها را معرفى نمائيم.

تعريف عكس‌العمل تكيه‌گاهىویرایش

منظور از عكس‌العمل تكيه‌گاهى اجسام، واكنشى است كه تكيه‌گاه در جهت حفظ تعادل آن‌ها از خود نشان مى‌دهد و مانع از حركت و يا دوران جسم مورد نظر مى‌شود.

انواع تكيه‌گاه‌هاویرایش

الف) تكيه‌گاه غلطكى (یک مجهولى): عبارت است از تكيه‌گاهى كه تنها یک عكس‌العمل آن هم عمود بر سطح اتكاى خود دارد؛ همانند چرخ اتومبيل روى سطح بدون اصطكاک. (رديف ۱ جدول ۴)

ب) تكيه‌گاه مفصلى (دومجهولى): به تكيه‌گاهى گفته مى‌شود كه داراى دو عكس‌العمل مى‌باشد؛ يكى مماس بر سطح اتكا و ديگرى عمود بر آن خواهد بود. (رديف ۲ جدول ۴)

ج) تكيه‌گاه گيردار (سه مجهولى): تكيه‌گاهى است كه داراى سه عكس‌العمل به شرح زير مى‌باشد: (رديف ۳ جدول ۴)

۱. مماس بر سطح تكيه‌گاه

۲. عمود بر سطح تكيه‌گاه

۳. عكس‌العمل دَوَرانى

د) تكيه‌گاه ميله‌اى: منظور از ميلۀ عضوى كوتاه است كه در دو انتهاى خود به صورت لولا يا مفصل متصل شده باشد. عكس‌العمل تكيه‌گاه ميله‌اى در راستاى ميله و به صورت كششى يا فشارى خواهد بود. (رديف ۴ جدول ۴)

ه) تكيه‌گاه كابلى: هر گاه جسم توسط كابل به تكيه‌گاه متصل شود، عكس‌العمل كابل به صورت كششى و در راستاى آن خواهد بود. (رديف ۵ جدول ۴)


حل مسئلهویرایش

همانطور كه گفته شد، شرط تعادل اجسام صلب بر آورده شدن معادلات مى‌باشد و براى نيل به اين هدف به صورت زير عمل مى‌نمائيم.

گام یکم: ترسيم پيكر آزاد جسم؛ ابتدا جسم را از تكيه‌گاه‌ها جدا نموده و با توجه به نوع تكيه‌گاه، عكس‌العمل‌هاى مربوطه را در محل تكيه‌گاه و در جهت دلخواه قرار می‌دهيم.

گام دوم: تجزیۀ نيروها؛ همۀ نيروهاى مورب را روى پيكر آزاد در صورت وجود به مؤلفه‌هاى آن تجزيه مى‌نمائيم.

گام سوم: تشكيل معادلات و حل آن‌ها

با تشكيل معادلات تعادل و حل آن‌ها مجهولات مسئله (عكس‌العمل‌ها) تعيين مى‌شوند.

 
شکل ۲- یک مثال

حل یک مثالویرایش

در شکل ۲ یک نوع مثال حل و بررسی شده است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. برآخت = objrct [۱]
  2. «An Etymological Dictionary of Astronomy and Astrophysics - 1». dictionary.obspm.fr. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۶-۲۳.
  3. Engineering Mechanics-Dynamics, R. C. Hibbeler, Pearson Prentice Hall, 11th edition, 2007, pp 172.

سیامک علایی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- ایران