ذَرّهٔ نُقطه‌ای (یا ذره آرمانی) نام جسمی آرمانی است که در توصیف‌های فیزیکی کاربرد زیادی دارد. ویژگی چنین ذره‌ای نداشتن امتداد در فضا است. به دیگر سخن، ذره‌های نقطه‌ای صفر-بعدی هستند و جایی را در فضا اشغال نمی‌کنند.[۱] ذره نقطه‌ای به هر گونه جسمی گفته می‌شود که اندازه، شکل و ساختار آن در یک زمینه و حالت خاص به‌شمار نیاید. برای نمونه، هر جسمی را که در نظر بگیریم از فاصله‌ای که به اندازه کافی دور باشد به عنوان یک ذره نقطه‌ای رفتار خواهد کرد.[۲] نمونه‌های خاصی از ذره نقطه‌ای عبارتند از «جرم نقطه‌ای» و «بار نقطه‌ای».[۳] در جنبش‌شناسی (سینماتیک) ابتدا اجسام را به صورت ذره نقطه‌ای بررسی نموده و سپس با مطالعه حرکت جسم صلب حرکت واقعی اجسام دنبال می‌شود.[۴]

فیزیک هسته‌ای
واپاشی
شکافت هسته‌ای
گداخت هسته‌ای

واپاشی‌های کلاسیک

واپاشی آلفا · واپاشی بتا · پرتوزایی گاما · واپاشی کروی
دانشمندان
هانری بکرل · ماری کوری · پی‌یر کوری · هانس بتدیگران

منابع

ویرایش
  1. Ohanian, Hans C. , and John T. Markert. Physics for Engineers and Scientists. (2007) Vol. 1. 3rd ed. New York, NY: Norton, Section 1.1 p. 3. ISBN 978-0-393-93003-0
  2. Udwadia, Firdaus E. ; Kalaba, Robert E. (2007). Analytical Dynamics: A New Approach. Cambridge University Press. p. 1. ISBN 0-521-04833-8.
  3. Snieder, Roel (2001). A Guided Tour of Mathematical Methods for the Physical Sciences. Cambridge University Press. p. 196–198. ISBN 0-521-78751-3
  4. پایگاه علمی دانش‌پژوهان[پیوند مرده]، بازدید: اکتبر ۲۰۰۹.