باز کردن منو اصلی

جعفرآباد

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

جعفرآباد نام مکان‌های زیر است.

شهرهاویرایش

شهرک‌هاویرایش

بخش‌هاویرایش

دهستان‌هاویرایش

روستاهاویرایش