در قارچ‌شناسی به توده‌ای از نَخینه‌های یک قارچ جُلینه یا میسیلیوم [۱] گفته می‌شود.

جُلینه.

جلینه بیشتر در زیر خاک قرار دارد ولی در قارچ‌های انگلی همچون سفیدک و کپک خاکستری[۲]، جلینه در خود گیاه و بیشتر در میان سلول‌های گیاه قرار می‌گیرد.

جلینه گاه به صورت حلقوی می‌روید و حلقه‌ای درست می‌کند که اصطلاحاً حلقه پریان[۳] نامیده می‌شود. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که نخینه‌های قدیمی توسط خودکافت (اتولیز) بمیرند. از آن‌جا که نخینه‌های قدیمی بیشتر در میانهٔ جلینه قرار دارند شکلی حلقوی به‌وجود می‌آید.

منابع ویرایش

Wikipedia-bijdragers، "Zwamvlok،" Wikipedia, de vrije encyclopedie, http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zwamvlok&oldid=7011311 (accessed augustus 26, 2008).

  1. Mycelium
  2. Botrytis cinerea
  3. Fairy ring
  • جلینه و نخینه برابرنهاده‌های فرهنگستان زبان فارسی هستند.