جمعه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

جمعه در چهار مورد به کار می‌رود: