جناح نانکی

جناح نانکی (به ژاپنی: 南紀派)؛ به طرفداران توکوگاوا ایه‌موچی از خاندان کیوشو توکوگاوا در مسئله جانشینی شوگون در دوره باکوماتسو گفته می‌شود. این جناح بیشتر محافظه کار و مخالف اصلاحات بودند. مسئله جانشینی شوگون این جناح در مقابل جناح هیتوتسوباشی که طرفدار توکوگاوا یوشینوبو از خاندان هیتوتسوباشی توکوگاوا بودند، قرار داشت.

منابعویرایش