جنادة بن حارث سلمانی

جناده بن حارث سلمانی ازدی از یاران حسین بن علی در واقعه عاشورا بود که در نبرد روز عاشورا توسط سپاهیان سعد کشته شد.[۱]

منابعویرایش