جنایت علیه صلح

جنایت علیه صلح، کلاس آ (انگلیسی: Crime against peace) در حقوق بین‌الملل، برنامه‌ریزی، آماده‌سازی، آغاز یا راه‌اندازی جنگ‌های تجاوزکارانه، یا جنگی با نقض معاهدات، توافق‌نامه‌ها یا تضمین‌های بین‌المللی، یا شرکت در یک طرح یا توطئه مشترک برای تحقق هر یک از این نتایج است. این تعریف از جنایات علیه صلح ابتدا در اصول نورمبرگ گنجانیده شد و بعداً در منشور ملل متحد گنجانده شد. همچنین به اصلی‌ترین جنایات بین‌المللی مندرج در دیوان کیفری بین‌المللی برمبنای اساسنامه رم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی، و جرم تجاوزگرانه که قبلاً در پیش‌نویس قانون جنایت مورد مذاکره قرار گرفته بودند، نیز اشاره کرد.

جستارهای وابسته

منابع

،