جنبش مقاومت لهستان در جنگ جهانی دوم

جنبش مقاومت لهستان در جنگ جهانی دوم که در راس آن ارتش میهنی قرار داشت، بزرگ‌ترین جنبش مقاومت در کل اروپای اشغالی را شامل می‌شد. مقاومت لهستان نقش پر رنگی در خرابکاری مسیرهای تدارکاتی آلمان نازی در جبهه شرق داشت. این نیرو بیشتر از هر یک از دولت‌ها یا جنبش‌های اروپایی طی جنگ جهانی دوم، یهودیان را از هولوکاست نجات داد و اطلاعات محرمانه ذی‌قیمتی را به بریتانیا می‌رساند. جنبش مقاومت لهستان بخشی از دولت زیرزمینی لهستان بود.

مقاومت لهستان در جنگ جهانی دوم
بخشی از جنبش‌های مقاومت در جنگ جهانی دوم

از بالا سمت چپ: سربازان جنبش مقاومت در جریان قیام ورشو، سال ۱۹۴۴; یهودیان آزاد شده به دست ارتش میهنی لهستان از گتو ورشو؛ تخریب شهر قدیم ورشو در جریان قیام ورشو؛ پارتیزان‌های لهستانی در سال ۱۹۴۵
تاریخسپتامبر ۱۹۳۹ تا ژوئیه ۱۹۴۵
مقاومت ضد کمونیستی تا میانه دهه ۵۰ میلادی جریان داشت
موقعیت
لهستان اشغالی
نتایج

پیروزی لهستان

طرف‌های درگیر
مقاومت لهستان
تحت حمایت
دولت در تبعید لهستان
متفقین
واحدهای درگیر


واحدهایی از گالیسیا و ولونیا
قوا
۶۵۰۰۰۰ (در سال ۱۹۴۴)

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش