جنبه‌هایی از نظریه نحو

جنبه‌هایی از نظریه نحو نام کتابی از نوام چامسکی است که در آن به معرفی اولین نظریه جامع خود دربارهٔ نحو می‌پردازد. این کتاب در سال ۱۹۶۵ منتشر شد.

جنبه‌هایی از نظریه نحو
AspectsOfTheTheoryOfSyntax.jpg
جلد چاپ نخست
نویسندهنوآم چامسکی
زبانانگلیسی
موضوعزبان طبیعی نحو
ناشرانتشارات ام‌آی‌تی
تاریخ انتشار
مه ۱۹۶۵
نوع رسانهچاپی
تعداد صفحات۲۶۱
پیش ازساخت‌های نحوی
پس اززبان‌شناسی دکارتی

نظریه معیارویرایش

نظریه معیار، نخستین انگارهٔ زبانی کاملِ دستور زایشی است که توسط چامسکی در این کتاب طرح شد. در این نظریه تمام بخش‌های لازم برای یک نظریهٔ زبانی، شامل واج، صرف، نحو و معنا آمده‌اند.[۱]

در این نظریه فرض بر این است که ژرف ساخت‌های نحوی تحت عملکرد گشتارها قرار می‌گیرند و در نهایت روساخت نحوی حاصل می‌شود.[۲] محل خوانش معنا در ژرف‌ساخت و محل خوانش واجی در روساخت است.

منابعویرایش