جنگ‌های ایران و ترکان

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

جنگ‌های بین ایران و ترکان به دو بخش تقسیم می‌شود.

بخش نخستویرایش

بخش نخست جنگ‌ها، جنگ بین گوک‌ترک‌ها و شاهنشاهی ساسانی است که در اواخر عمر حکومت ساسانیان بر ایران اتفاق افتاد.

بخش دومویرایش

بخش دوم جنگ‌ها، جنگ بین امپراتوری عثمانی و چند سلسلهٔ مختلف ایرانی است. این جنگ‌ها با تاسیس سلسله صفوی آغاز شد و تا اواخر عمر امپراتوری عثمانی ادامه داشت.

منابعویرایش