جنگ‌های شاهنشاهی ساسانیان و امپراتوری آکسوم

جنگ‌های شاهنشاهی ساسانیان و امپراتوری آکسوم اشاره به زنجیره‌ای از نبردها در اواخر فرن ششم میلادی، میان شاهنشاهی ساسانی با امپراتوری آکسوم بر سر کنترل پادشاهی پادشاهی حمیر در یمن می‌دارد. پس از نبرد حضرموت و محاصرهٔ صنعا، حبشیان از شبه‌جزیره عربستان بیرون رانده شدند. آن‌ها دوباره در سال ۵۷۵ یا ۵۷۸ میلادی، با یورش به یمن، کنترل آنجا را به‌دست گرفتند؛ اما با حملهٔ دوبارهٔ سپاه ایران این‌بار نیروهای آکسوم برای همیشه از یمن رانده شدند. پس از این واقعه پادشاهی حمیری به‌عنوان سرسپردهٔ ایران اعاده‌شد.

جنگ‌های شاهنشاهی ساسانیان و امپراتوری آکسوم
Balami - Tarikhnama - The arrow of old Wahraz kills Masruq, the Ethiopian King of Yemen (cropped).jpg
"کشته شدن مسروق پادشاه اتیوپیایی یمن (راست) به دست وهریز (چپ)، نگاره ای از تاریخ بلعمی"
تاریخ۵۷۰-۵۷۸ قرن ششم میلادی.
مکانیمن
نتیجه Himyarite & Sasanian victory
تغییرات
قلمرو
Yemen is annexed by the Sasanian Empire
طرفین درگیر
Himyarite Kingdom
Sasanian Empire
Axumite Empire
فرماندهان و رهبران
Sayf ibn Dhi-Yazan 
Khusrau I
Vahrez
Nawzadh 
Ma'd-Karib
Masruq ibn Abraha 
Alla Amidas
واحدهای درگیر
8,000 cavalrymen
16,000 men (modern estimates)
6,000–10,000 men
Campaignbox Himyarite-Ethiopian wars[۱][۲]
طرحی از نقاشی منازعهٔ پادشاه ایران، خسرو دوم با در یمن، قرن ششم میلادی.

منابعویرایش

  1. "The Himyarite-Ethiopian war and the Ethiopian occupation of South Arabia in the acts of Gregentiusʾ". Retrieved 2020-07-27.
  2. https://www.persee.fr/doc/ethio_0066-2127_1972_num_9_1_896