جنگ آخرالزمانی

براساس برخی از اعتقادات اسلام حضرت مهدی و مسیح زمانی رجعت می‌کند که جنگی ویرانگر جهان را نابود کند . این جنگ میان دجال و هواداران مهدی به راه خواهد افتاد که نتیجه محتوم آن پیروزی سربازان الهی خواهد بود . مهدوی مسیحی معتقدند این جنگ از سرزمین‌های مقدس مکه شروع می‌شود و آن زمانی است که یهودیان مسجد الاقصی را ویران می‌کردند و به جای آن ستاره داوود (علامت تلما یا شیطان پرستی بر گرفته از کابالا ) را ساخته باشند . در این جنگ یهودیان بدست سربازان مهدی نابود خواهند شد و مسجد الاقصی بازسازی می‌شود و کلمه الله در بالای مسجد الاقصی به جای ماه و ستاره گذاشته می‌شود و جهان از پلیدی‌ها پاک می‌گردد . بر اساس این نگرش کمک به مسیحیان برای نابودی یهودیان کابالا به یک وظیفه دینی برای بنیادگرایان مهدوی بدل می‌شود .

منابعویرایش

گرین هال سل ، " تدارک جنگ بزرگ "، حسین اسدی ، ( مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، اصفهان ،۱۳۹۰) چاپ اول