جنگ حلقه در مجموعه داستان‌های تالکین، نبردی است که میان سائورون و انسان‌های سرزمین میانی روی می‌دهد تا کنترل حلقه یگانه را بدست آورند و بر کل سرزمین چیره شوند. این نبرد در پایان دورهٔ سوم روی داد. این نبرد یکی از سنگین‌ترین نبردها در ارباب حلقه‌ها است. گندالف در این نبرد به رهبری انسان‌های سرزمین میانی می‌پردازد.

سرنوشتویرایش

جنگ حلقه در روهان، گاندور، میرک‌وود، لوتلورین، تنهاکوه و دیل روی داد. پس از پیروزی انسان‌ها در جنگ، آراگورن دوم شاه گاندور شد و انسان‌هایی را که در نبرد با سائورون همدست بودند را بخشید.

منابعویرایش

  • ویکی انگلیسی