جنگ صلیبی وارنا

جنگ صلیبی وارنا (انگلیسی: Crusade of Varna)، به جنگی از جنگ‌های صلیبی گفته می‌شود که طی قرن ۱۵ میان عثمانی و برخی دول اروپایی رخ داد که سرانجام پس از نبرد وارنا با پیروزی قاطع عثمانی‌ها همراه بود.

جنگ صلیبی وارنا

اولاسلوی یکم در نبرد وارنا توسط یان ماتیکو
تاریخاکتبر ۱۴۴۳ – نوامبر ۱۴۴۴
موقعیت
نتایج پیروزی عثمانی
طرف‌های درگیر
امپراتوری عثمانی
فرماندهان و رهبران
اولاسلوی یکم 
یانوش هونیادی
Mircea II
Fruzhin
Julian Cesarini  
مراد دوم

منابع ویرایش