جنگ گرانادا یا سقوط گرانادا محاصرهٔ شهر گرانادا بود که در یک دورهٔ ۱۰ ساله رخ داد و تا تسلیم ۲ ژانویه ۱۴۹۲ به درازا کشید. نیروهای متحد شدهٔ دو پادشاهی آراگون و کاستیا این شهر را از چنگ نیروهای مسلمان امارت گرانادا درآوردند. گرانادا آخرین پایگاه نیروهای مورو و سقوط آن پس از ۷۸۰ سال، به کنترل مسلمانان بر اندلس پایان داد.

نبرد گرانادا
بخشی از بازپس‌گیری اندلس

تسلیم شدن گرانادا, محمد دوازدهم در برابر ایزابل یکم و فرناندوی دوم، ملکه و پادشاه کاتولیک تسلیم می‌شوند، رنگ و روغن روی بوم، ۱۸۸۲، اثر فرانسیسکو پرادیلا ارتیز
تاریخفوریه ۱۴۸۲–۲ ژانویه ۱۴۹۲
موقعیت
نتایج پیروزی قاطعانه نیروهای متحد آراگون و کاستیا
طرف‌های درگیر
تاج آراگون
شاهانشاهی کاستیا
امارت گرانادا
فرماندهان و رهبران
فرناندوی دوم، پادشاه آراگون
ایزابلای یکم کاستیا
محمد هفتم (قرطبه)
قوا
۱۰۰٬۰۰۰ ۳۰٬۰۰۰
تلفات و خسارات
کمتر از نیروهای شهر گرانادا ۱٬۰۰۰ کشته، زخمی یا اسیر

منابع ویرایش