جنی گدس (به انگلیسی: Jenny Geddes) نام زنی است که در کلیسای جامع سنت گیلز در اسکاتلند و در اعتراض به استفاده از کتاب نماز مشترک انگلیکان که کتاب دعایی انگلیسی بود، چارپایه‌ای را به سمت سر وزیر در کلیسا پرتاب نمود و این عمل او سبب ایجاد شورش در کلیسا و شهر مربوطه گشت. بسیاری معتقدند که این عمل جنی گدس عامل اصلی در گرفتن شورش در اسکاتلند، جنگ اسقف‌ها و جنگ داخلی اسکاتلند بود که منجر به آغاز جنگ های سه پادشاهی گشت.

نگاره‌ای از صحنه پرتاب چارپایه توسط جنی گدس بر سر وزیر در کلیسای جامع سنت گیلز.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش