وزیر

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

وزیر، کسی است که به منظور کم کردن بار حکومت با شاه یا رئیس‌جمهور همکاری می‌کند؛ و شاه یا رئیس جمهور قسمتی از کارهای مملکتی را به وی می‌سپارد.

همچنین چندتن از بزرگان قاجار معروف به وزیر بودند: