دیوِ جَهی از دیوهای شناخته‌شده در آیین زردشتی است و نمادی از پلیدی‌های زنانه و روسپی‌گری [۱] به شمار می‌رود. این دیو در اسطورهٔ آفرینش نقش تخریبی عمده‌ای داشته است.[۲]

منابع ویرایش

  1. فرهنگ و زبانهای باستانی ایران-محبوبه خدایی-نشرپازینه-تهران ۱۳۸۸
  2. http://www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail- ۰dc3384e۱۸ae4a۱۷be0a۲۸۱۳e19cc۷۸۴-fa.html -

جستارهای وابسته ویرایش