جوک قومیتی

جوک قومیتی اشاره به نوعی از جوک دارد که معمولاً درباره یک قوم یا یک نژاد یا یک گروه فرهنگی است و غالباً اشاره به یک کلیشه قومی در ارتباط با آنان دارد.
شعر معروف سید محمدحسین شهریار به نام "الا تهرانیا انصاف میکن" در اعتراض به این کلیشه‌ها سروده شده است.

غول کوچک. جوک های یهودی کلیولند: شرکت آرتور وستبروک، 1908. مجموعه رمان دایم

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش