لطیفه

گفتن داستانی کوتاه،تخیلی‌وخنده دار به قصد خنده افراد
(تغییرمسیر از جوک)

لطیفه یا جوک در واقع نمایشی از شوخی است که در آن واژگان در یک ساختار روایی خاص و مشخص به گونه‌ای استفاده می‌شوند که مردم را به خنده وامی‌دارد و جدی گرفته نمی‌شود. لطیفه به صورت یک داستان و معمولاً همراه با گفتگو است و با شاه‌بیت به پایان می‌رسد. در شاه‌بیت مخاطب آگاه می‌شود که داستان حاوی معنی دوم و متناقض است.

بوریس یلتسین و بیل کلینتون درحال خندیدن به یک جوک

به لطیفه، جوک نیز که دارای ریشه‌ای انگلیسی است، گفته می‌شود. لطیفه را خوشمزگی نیز گفته‌اند.[۱] لطیفه هدفی جز خنداندن ندارد و از این رو با «طنز» که در آن خنداندن وسیله است و نه هدف، متفاوت است.[۲]

منابع ویرایش

  1. طنز و شیوه‌های گوناگون آن- شوقی نوبر، احمد- کیهان اندیشه- خرداد و تیر ۱۳۷۱- ش ۴۲- ص ۱۱۹
  2. آن شکر خنده… - صدر، رویا- کتاب ماه ادبیات و فلسفه- شهریور 1382- ش 71- ص 94