جیرجیرک پشت‌سپری دروغین کریستین

جیرجیرک پشت‌سپری دروغین کریستین (نام علمی: Acilacris kristinae) نام یک گونه از تیره جیرجیرک‌های بیشه است.

جیرجیرک پشت‌سپری دروغین کریستین
وضعیت حفاظت
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشره
راسته: راست‌بالان
تیره: جیرجیرک‌های بیشه
سرده: Acilacris
گونه: A. kristinae
نام دوبخشی
Acilacris kristinae

منابع ویرایش