جیووانی

نام کوچک مردانه
(تغییرمسیر از جیوانی)

جیووانی یا جووانی (Giovanni یا Geovani؛ برگرفته از نام لاتین Iohannes)، معادل لاتین جان (John) است.

افراد مشهور با این نامویرایش