باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

این روستا در دهستان دلوار قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۱۵نفر (۲۴خانوار) بوده‌است.

منابعویرایش