حاجی قادر کویی

حاجی قادر کویی (به کردی: حاجی قادری کۆیی)(۱۸۱۶–۱۸۹۷) شاعر کرد سده نوزدهم است. بیشتر اشعار او به سورانیست، اما شعر فارسی و عربی هم سروده‌است. در کنار غزل‌های عاشقانه اشعار انتقادی، اجتماعی و آزادیخواهانه سروده‌است. او در کنار کسانی چون احمد خانی از شاعرانیست که به زبان و هویت کردی توجه ویژه ای داشته‌است.[۱] اشعار وی بر شاعرانی چون عبدالله پشیو اثرگذار بوده‌اند.

زندگیویرایش

وی در روستایی در نزدیک کوی‌سنجق به دنیا آمده‌است. پدرش هنگامی که وی خردسال بود از دنیا رفت. برای تحصیل علوم دینی رایج دوران خود به مهاباد و سردشت سفر کرد. سپس به استانبول رفت و در آنجا افکار آزادیخواهانه اش رشد کرد و روی به اشعار انتقادی آورد.

منابعویرایش

  1. سجادی، علاءالدین، "تاریخ ادبیات کردی،" چاپخانه معارف، بغداد، (چاپ اول)1951.