حالت ترمودینامیکی

در ترمودینامیک پارامترهای حالت یا متغیرهای حالت یا متغیرهای ترمودینامیکی (به انگلیسی: Thermodynamic stateمتغیر‌هایی هستند که حالت آنی سیستم را توصیف می‌کنند.

میزان تغییر این متغیرها طی فرایندی از حالتی به حالت دیگر، مستقل از مسیر طی شده است و تنها به حالات اولیه و نهایی سیستم بستگی دارد.

به زبان ریاضی این دست متغیرها دیفرانسیل دقیق (Exact Differential) هستند.

لیستی از پارامترهای حالت:

منبعویرایش