پیمانه برای محاسبه حجم سیال

حجم یا گنجایش کمیتی از فضای سه بعدی است که با یک مرز مشخص محدود شده‌است به‌طور مثال فضای اشغالی یک ماده (جامد، گاز، مایع، پلاسما) یا شکل آن.

حجم یک یکای فرعی اس‌آی است که واحد آن متر به توان ۳ می‌باشد. میزان حجم یک ظرف برابر است حجم سیالی که آن را پر می‌کند.

برای محاسبه اشکال ۳ بعدی خاص روابط مشخصی وجود دارد که برای اشکال ساده داره نظم هندسی روابط ساده هستند. برای اشکال پیچیده نیز که رابطه ساده‌ای برای محاسبه حجم وجود ندارد از روش‌های انتگرالی می‌توان حجم را بدست آورد. حجم اشکال یک بعدی مانند خط یا دو بعدی مانند صفحه صفر می‌باشد.

حجم یک جسم جامد (چه منظم یا نامنظم) برابر است با میزان حجم جابجاشده سیال. جابجاشدگی سیال برای محاسبه حجم گاز نیز به کار می‌رود. حجم حاصل از ترکیب دو جسم معمولاً بیشتر می‌شود ولی اگر ترکیب انحلال باشد افزایش دارد

انواع حجم های هندسی : منشوری ، کروی ، هرمی

تعریفویرایش

به مقدار فضایی که یک جسم اشغال می‌کند حجم می‌گویند.

فرمولویرایش

طبق قانون گاز ایده‌آل، حجم گاز با دما و فشار آن به صورت زیر رابطه دارد:[۱]

  •  

که سایر نمادها عبارت‌اند از:

یکاویرایش

یکای آن در سیستم متریک متر مکعب می‌باشد و سایر واحدهای آن عبارت‌اند از:

منابعویرایش

  1. Halliday، David؛ Resnick. Fundamentals of physics (ویراست ۹th). Wiley. ص. ۵۰۸. شابک ۹۷۸-۰-۴۷۰-۴۶۹۰۸-۸.