الحاکم دوم (عربی: الحاکم بأمر الله الثانی) (درگذشته ۱۳۵۲) خلیفه عباسی در قاهره بود. (۱۳۴۱–۱۳۵۲)

الحاکم دوم
الحاکم بأمر الله الثانی
۴۲امین خلیفه عباسی
سلطنت۱۳۴۱–۱۳۵۲
پیشینواثق اول
جانشینمعتضد اول
درگذشته۱۳۵۲
پدرسلیمان مستکفی
دین و مذهباسلام

منابع

  • "Biography of Al-Hakim II" (به Arabic). Islampedia.com. Archived from the original on 2008-06-11.

کتابشناسی