الحاکم دوم (عربی: الحاکم بأمر الله الثانی) (درگذشته ۱۳۵۲) خلیفه عباسی در قاهره بود. (۱۳۴۱–۱۳۵۲)

الحاکم دوم
الحاکم بأمر الله الثانی
۴۲امین خلیفه عباسی
سلطنت۱۳۴۱–۱۳۵۲
پیشینواثق اول
جانشینمعتضد اول
درگذشته۱۳۵۲
پدرسلیمان مستکفی

منابع ویرایش

  • "Biography of Al-Hakim II" (به عربی). Islampedia.com. Archived from the original on 2008-06-11.

کتابشناسی ویرایش