Displacement.gif

حجم موتور با مجموع حجم سیلندرها برابر است. به فضایی که هر پیستون در سیلندر بالا و پایین می‌رود (حد فاصل نقطه مرگ بالا و پایین یا کورس سیلندر)، حجم سیلندر گفته می‌شود. حجم سیلندر ضرب در تعداد سیلندر ها برابر است با حجم موتور این حجم بیشتر با واحد 'سی سی یا همان سانتی متر مکعب و گاهی با واحد لیتر بیان می‌شود.

عملکردویرایش

توان و قدرت یک موتور به حجم موتور که مجموع حجم سیلندرهای آن موتور جهت ورود سوخت برای انفجار در موتورهای بنزینی و احتراق در موتورهای دیزلی بستگی دارد. بدیهی‌است هرچه محفظه سیلندر بزرگترباشد سوخت بیشتری وارد آن شده و انفجار و یا احتراق بزرگتری اتفاق افتاده و قدرت موتور افزایش می‌یابد.

منابعویرایش